privat_eller_el.jpg

HEM får fin placering i årets prisjämförelse

Grattis Halmstad! Nu har vi åter igen fått svart på vitt att vi kan glädja oss åt att ha några av de lägsta kostnaderna i landet för främst vårt elnät men även för andra nödvändiga hushållsutgifter.

I årets Nils Holgerssonrapport, som jämför landets alla 290 kommuners priser för el, vatten, värme och avfallstjänster, hamnar till exempel HEM:s elnätspriser på plats 10 av de lägsta i landet.

Kostnader för värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning har alla som bor i ett hushåll. Många av dessa verksamheter faller inom det så kallade monopolet med tjänster där kunden inte själv kan välja vem som utför dem och därför krävs lite extra granskning av hur verksamheterna sköts och prissätts. I 25 år har Nils Holgerssonrapporten fokuserat på sådana jämförelser mellan landets 290 kommuner. Årligen publicerar man sin rapport med jämförelser över priserna på dessa tjänster.

Årets rapport för 2020 visar att priserna skiljer stort mellan landets kommuner men också att kostnaderna överlag minskat från 2019 till 2020 med 1,8 procent för uppvärmning, el, vatten, avlopp samt sophämtning. Prissänkningen kommer dock enbart från elnätspriserna som sänkts i många kommuner under året vilket naturligtvis är positivt för konsumenterna. Så även i Halmstad där vi på HEM också sänkt våra priser.

HEM hamnar i år på plats 10 över landets billigaste elnätspriser och på plats 12 när man tittar på totalkostnaden för elnät, elhandel samt skatter relaterade till el. Högst el-kostnader i Halland har invånarna i Kungsbacka och Hylte kommuner som hamnar på delad plats 161.

Sett till totala utgifterna för hushållens värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och sophämtning så hamnar Halmstad på plats 18 över kommunerna med lägst priser. Dyrast i länet är Hylte kommun på plats 193 av 290 kommuner.

Vill du läsa mer om Nils Holgerssonrapporten?