HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Frånkoppling vid effektbrist

Elavbrott – när elen inte räcker

Ett elavbrott kan bero på att elen helt enkelt inte räcker till, detta kallas för effektrbrist. Kraftverken kan då inte producera tillräckligt med el. Det hjälper inte att Sverige har reservkraftverk och att viss industri avstår från att använda el. Då kan elektriciteten behöva kopplas från inom vissa områden.

Problemen kan främst uppstå i södra Sverige eftersom elledningarna från Norrland och importledningarna från grannländerna har begränsad kapacitet att föra över den el som krävs i ansträngda situationer.
När elen inte räcker till kan Svenska kraftnät beordra företagen som äger regionnäten att koppla från el i vissa områden. Det berör olika lokala elnät, kanske där du bor.

Om effektbristen bedöms bli varaktig, över flera timmar, sker det hela genom en roterande frånkoppling. Elöverföringen bryts då till ett visst område under en begränsad tid för att sedan övergå till annat område. Du kan hjälpa återinkopplingen av elen i ditt område genom att stänga av elutrustning i hemmet.

Så informeras du

Du får information via radio från Sveriges Radios P4, men det är långt ifrån säkert att du hinner höra det innan det sker. Varslet som ursprungligen kommer från Svenska kraftnät kan komma så sent som 15 minuter innan frånkoppling sker.

Senast uppdaterad:
2018-12-18 13:42
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB