DJI_0048.jpg

Hur sätts elnätsavgiften?

Elpriset har fluktuerat väldigt sedan snart ett år och nått nya rekordhöjder. Många bävar när elfakturan kommer och till råga på allt så påverkas även elnätsavgiften av situationen på elmarknaden. Vi bad vår nätkoordinator Michael Adgård förklara hur allting hänger ihop.

Vanligtvis höjs elnätsavgiften, som de flesta avgifter i samhället, en gång per år men under 2022 höjde HEM nätavgiften vid två tillfällen. Riktigt tråkigt så klart och många kunder frågar sig naturligtvis om det inte är illa nog att elen är dyr, måste även nätavgiften höjas?

Ja, tyvärr måste den det och till viss del hör alltså de dyra elpriserna ihop med att även nätavgiften stiger.

Sveriges elnät består av stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är elnätets ”motorvägar” som överför elen som produceras i norr till användarna söderut i Sverige. Regionnäten är regionala nät som ansluter till lokalnäten som i sin tur överför elen till slutkunder som företag och konsumenter. Halmstads Energi och Miljö Nät AB:s elnät är ett lokalnät.

Ökar stamnätets kostnader förs dessa vidare i avgifter till regionnätet som i sin tur för sina avgifter vidare till lokalnätet som i sin tur för det vidare till elnätskunderna. På så vis betalar man som elnätskund hos HEM Nät även för stamnät och regionnät genom sin elnätsfaktura till lokalnätet, förklarar Michael Adgård.

Energimyndigheten reglerar intäkterna

Att elnätsavgifterna höjs handlar alltså inte om att HEM vill göra vinster på kunderna. Det är mer komplicerat än så. Elnätet faller dessutom under det så kallade monopolet där verksamheterna måste bära sina egna kostnader och bolagen inte får göra oskälig vinst då kunderna inte har möjlighet att själva välja vem som utför tjänsten. För att detta ska gå rätt till reglerar myndigheten Energimarknadsinspektionen vilka intäkter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder enligt den så kallade intäktsramsmodellen.

Elpriset påverkar elnätsavgiften

Som många vet har framför allt södra Sverige under i stort sett hela året haft rekordhöga elpriser. När elpriset stiger påverkar det elnätsavgifterna också. Elnätsföretagen måste nämligen täcka upp för förluster i elnätet. All el som transporteras genom våra nät når inte användarna utan en del förvinner på vägen från produktionsanläggningen till kund som värme, vilket vi kallar nätförluster. Eftersom kunderna ändå måste få sin el så får vi på elnätsföretagen då köpa in el för att kompensera förlusten.

Om elpriset står högt blir kostnaden också högre för att täcka förlusterna. Det drabbar elnätsföretagen och i nästa steg också kunderna, förklarar Michael Adgård.

När kommer nästa höjning?

Som vi förklarat beror mycket av HEM:s agerande på hur andra agerar och hur det i sin tur påverkar våra kostnader. EON som har regionnätet in till Halmstad har aviserat att man har för avsikt att genomföra förändringar som i så fall tvingar även oss i Halmstad att höja avgifterna. En sådan höjning blir förmodligen aktuell vid årsskiftet 2022/2023.

-Jag har sagt det förr och det är lika sant nu att det är aldrig roligt att behöva höja avgifter. De år, både 2020 och 2021, då vi kunde sänka nätavgiften var vi naturligtvis glada för kundernas skull. Nu står vi i ett helt annat läge och tvingas höja vilket vi beklagar, säger Michael Adgård.