DJI_0048.jpg

Elnätsavgiften höjs igen

För andra gången på ett halvår höjer HEM elnätsavgiften i Halmstad som en följd av att EON i sin tur höjt avgiften för regionnätet vilket lett till ökade kostnader. Att elpriserna över lag är höga och att vi därför också fått ökade kostnader för att täcka förluster i nätet belastar vi inte våra kunder med i det här läget.

Som säkert de flesta vet, och som det rapporterades om lokalt i media när det hände, så höjde HEM vid årsskiftet elnätsavgiften för elnätskunderna i Halmstad. Ökade kostnader från EON:s regionnät och vinterns rekordhöga elpris som får efterverkningar även på våra inköp av el för att täcka förlusterna i det lokala nätet var ett par av orsakerna till höjningen.

Trots den höjningen har vi kunnat slå oss för bröstet med att HEM:s elnätskunder fortfarande har bland de lägsta avgifterna i landet vilket vi ju är glada över.

Med det sagt så tvingas vi alltså nu till en ny höjning av elnätsavgiften vid månadsskiftet juni-juli. Orsakerna är desamma men i det här läget tar vi bara höjd för att kunna kompensera för att EON ännu en gång höjt sina avgifter. Att elpriset fortfarande fluktuerar på höga nivåer tar vi inte med i den här höjningen mot kunderna efter beslut i styrelsen nyligen. Men vi reserverar oss redan nu för att en höjning av den orsaken inte är omöjlig längre fram i år om läget förändras och vi ser att det höga elpriset består och vi får ökade kostnader för den el som vi köper in för att täcka nätförluster.

De nya priserna från 2022-07-01 hittar ni redan nu på vår hemsida via följande länk och ni kan jämföra med tidigare priser på samma sida: https://www.hem.se/el/avtal-och-priser-elnat/

Vi tror att HEM och Halmstad även efter den här andra höjningen ändå kommer att ha en bra placering i Nils Holgerssonrapporten över lägsta elnätsavgifterna nästa år. Många bolag i syd tvingas med största sannolikhet höja under året eller vid årsskiftet med anledning av ökade regionnätskostnader och ökat elpris, säger HEM:s nätkoordinator Michael Adgård.

Naturligtvis beklagar vi att vi måste höja då vi förstår att det kommer att påverka kundernas plånböcker i nästa steg när allt annat också blir dyrare i vardagen.

Höjningen kommuniceras från HEM redan nu i annonser, direktinformation och i våra egna kanaler. Lokalmedia har också redan rapporterat om den förestående höjningen.