shutterstock_436971544.jpg

Vi är ett schysst elbolag…

…och nu även ett certifierat sådant! Det är vi stolta över. Certifieringen "Schysst elhandel" har Energiföretagen Sverige tagit fram i kampen mot oschyssta säljmetoder och oseriösa aktörer i branschen. Certifieringen innebär att du kan vara säker på att vi är ett schysst val för din el.

Konkret innebär certifieringen Schysst elhandel att vi lever upp till 18 kundlöften som är framtagna av Energiföretagen Sverige. Med den här certifieringen kan alla kunder känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Allt från tydliga elpriser, ångerrätt och avtalsvillkor, till interna processer såsom tydliga rutiner och att utbilda personalen.

Bolag med många klagomål som hamnat på den så kallade ”Svarta listan”, Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställning över företag som har genererat flest klagomål, har exempelvis ingen möjlighet att certifiera sig.

Vi är med i kampen mot oschyssta elbolag

Certifieringen Schysst Elhandel syftar till att ta kampen mot oseriösa och oschyssta elbolag och göra det tydligt för både konsument och företag vilka seriösa elbolag som finns på marknaden. I dagsläget finns 29 certifierade elbolag som därmed kan kalla sig för schyssta elhandlare.

Jesper1.jpg
Jesper Wendel, Krafthandlare på HEM.

Jesper Wendel, Krafthandlare och ansvarig för HEM:s elhandel på HEM, säger:

- Många av våra kunder vet redan att vi på HEM är ett tryggt val att välja för sin elhandel. Men tyvärr är det fortfarande en del kunder som får uppleva oschyssta säljmetoder från andra aktörer. Ofta är det först i efterhand som kunden upptäcker att det är ett oseriöst elbolag de har att göra med. Då kan det vara för sent och till och med svårt att komma ur sitt avtal. 

Oschyssta metoder förekommer tyvärr

Problemet med oschyssta säljmetoder har den senaste tiden uppmärksammats i media och Energiföretagen Sverige menar att trenden tyvärr ser ut att öka. Ett fåtal aktörer ställer till problem för både kunder och övriga företag på marknaden. Den senaste tiden har dessa aktörer dessutom börjat rikta in sig på mindre företag, eftersom de har ett mycket sämre skyddsnät än vad konsumenter har.

Läs pressmeddelandet: Energibranschen efterlyser krafttag mot oschyssta säljmetoder.