Geomatikk.jpg

Nu ska alla kablar mätas in

Med start om ett par veckor inleder HEM i samarbete med företaget Geomatikk en storsatsning med att en gång för alla mäta in sina elkablar och uppdatera befintligt kartmaterial i syfte att förebygga avbrott vid avgrävningar av kablar där kartorna inte stämt med verkligheten.

Inmätningen av elkablar i HEMs Nät är planerat att ta fyra år och kommer att göras områdesvis med start i Söndrum och centrum. Själva tekniken är inte ny och många kommuner genomför liknande inmätningar, men HEM är unik i landet i det avseendet att man nu tar ett flerårigt helhetsgrepp på hela elnätet.

Geomatikk.jpg

- Den bästa avgrävda kabeln är den som aldrig grävts av, konstaterar projektledare Patrik Johansson lite skämtsamt.

Andemeningen summererar dock hela projektet då det är en stor vinning för både HEM och kund om kartorna över kablarna faktiskt stämmer i detalj och inte, som idag, på många håll är schematiskt ritade och kan slå fel på flera meter.

Detaljerade uppgifter

Företaget Geomatikk kommer med tekniska hjälpmedel lokalisera alla HEM:s kablar under jord ute på plats område för område. De tolkar mätresultaten och justerar dokumentationen som sedan skickas till HEM Nät där medarbetarna kontrollerar de nya uppgifterna. Vi får då väldigt detaljerade och noggranna uppgifter vilket garanterar mer noggranna ledningskartor som kunden kan hämta ut i Ledningskollen. Effekten i nästa steg blir förhoppningsvis färre avgrävda kablar, färre avbrott och på så vis ökad driftsäkerhet för abonnenterna. Win-win-win.

När arbetet är klart kommer Halmstad att ha det bäst uppdaterade ledningsnätsmaterialet i landet med möjlighet att snabbt och digitalt se var ledningarna ligger exakt.

Inför arbetets start kommer kunderna i de områden som mäts in att få information om arbetet eftersom vi i vissa fall kommer att behöva gå in på tomter och fastigheter. Arbetet förläggs så nära i tid efter utskicket till kund som möjligt, men eftersom den tekniska mätutrustningen är väderkänslig kan arbetstiden bli lite flexibel.

Framtidssäkring av nätet

Förutom det minimala intrånget på kundens fastighet berörs kunderna inte alls av arbetet då allt sker ovan mark. Totalt kommer vi att kartlägga 470 områden med 40 000 elnätskunder (lägenheter inräknade).

- Det här projektet är naturligtvis en del i att framtidssäkra HEM:s nät och öka driftsäkerheten för bolagets abonnenter, säger Adam Johansson, drifttekniker på HEM Nät, som håller i datainsamlingen för HEM:s räkning.

Projektet bekostas av HEM Nät och kommer efter de här fyra åren att ha kostat ett antal miljoner kronor. Men då ska HEM också, som nämnts, ha landets bäst uppdaterade ledningskartor och förhoppningsvis både färre avgrävningar och driftstopp att behöva oroa sig för.