kyla3_1.jpg

Vi firar elen!

Elen är en samhällsservice som oftast tas för givet. Vår krafthandlare Jesper Wendel berättar om varför det är viktigt att göra ett aktivt val av elavtal och hur vi ger tillbaka till samhället.

Idag firar vi Elens dag! Tänk er en unik dag som ger oss chansen att fira alla möjligheter som elektriciteten ger oss i samhället. Allt från att bara lysa upp i vintermörkret till att hålla företag och arbetsplatser igång för att få samhället att utvecklas och fungera. Vår krafthandlare på HEM Jesper Wendel, som ansvarar för att vi har balans i vår elhandelsportfölj, är en av många som varje dag ser vinsten med Elens dag.

- El är ett område där det kan vara svårt att få allmänheten att förstå hur viktigt det är. Oftast hamnar det i fokus vid strömavbrott när kunderna plötsligt inte får den produkt vi levererar. Elen gör så mycket för så många. Det är en av de viktigaste delarna i vår samhällsservice, säger Jesper.

Stenkoll på omvärlden

Jesper Wendels huvuduppgift i arbetet som krafthandlare är att se till att HEM har balans i sin elhandelsportfölj. Det innebär enkelt uttryckt att den el som bolaget erbjuder sina kunder köps in motsvarande kundernas behov så att kunderna alltid ska få den mängd el som de behöver. Som krafthandlare behöver du därför ha stenkoll på allt från väderprognoser, råvarupriser och hur den svenska kronan står sig i förhållande till euron. All elhandel som sker i Europa förhandlas nämligen i euro och om den svenska kronan är svag blir elräkningen högre. Att vara analytiskt lagd och sifferintresserad är förutsättningar för att nå framgång som krafthandlare.

- Jag känner mig lite som Gunde Svan. Att hela tiden få arbeta för förbättring och effektivisering bidrar till att det är spännande att gå till jobbet varje dag, berättar Jesper.

Ett aktivt val

Målet är att lyfta upp synen på el som en social service i samhället och att det inte ska gå att flytta in i en bostad och stå utan el. Enligt Jesper har varje elnätsägare skyldighet att ha en anvisningsleverantör, i Halmstad är det HEM som fått den rollen. Det betyder att den som flyttar till Halmstad, oavsett om man gör ett aktivt val eller inte, ska få el till din bostad utan att behöva vänta. Anvisningspriset är dock dyrare än priset du får när du aktivt valt ett elhandelsbolag som leverantör av el till din bostad.

- Den viktigaste ekonomiska faktorn som du kan göra som kund är därför att du gör ett aktivt val av elhandelsleverantör och inte fortsätter med det anvisningsavtal du fick när du flyttade in, förklarar Jesper

Halmstads Energi och Miljö är 100 procent kommunalägt och det är därför ytterst politikerna i kommunen som beslutar om HEM:s verksamheter och inriktning. HEM:s verksamheter finns till för kommunens medborgare och varje år går cirka sju procent av bolagets vinst från de affärsdrivande verksamheterna tillbaka till ägarna och invånarna.

- På det viset kan man säga att du investerar i dig själv och för dina barn om du köper tjänsterna från just HEM, avslutar Jesper.