Pride.jpg

Vi är stolta sponsorer av Pride!

För oss på HEM är alla lika mycket värda. Därför arbetar vi för att både anställda och kunder ska kunna känna sig trygga, oavsett ursprung, etnisk tillhörighet, kön eller vem man älskar. Det är också därför som vi sponsrar Halmstad Pride.

Sponsrat redan från start

Vi har sponsrat Pride redan från starten 2015 genom att då gå in som huvuvdsponsor. Vi tycker det är viktigt att företag och myndigheter engagerar sig och tar HBTQ-frågorna på allvar. På alla arbetsplatser finns anställda inom HBTQ-gruppen och jargongen på många arbetsplatser gör att dessa personer lätt känner sig utanför och mår dåligt. 

- Det finns mycket att göra på en arbetsplats. Prata om HBTQ, ta in föreläsare och utbildare. Få fler att engagera sig i Pride och framför allt se till att anställa både killar och tjejer så att arbetsplatsen blir jämställd till att börja med. Då är det lättare att ta de andra frågorna också. Att visa som arbetsgivare var man står tror vi mycket på, säger Jonnié Jonsson, RFSL i Halmstad.

Stolt sponsor

Förutom sponsring flaggar vi på HEM under Prideveckorna på samtliga anläggningar och på våra bilar och vi deltar såklart i Prideparaden. Vi vill naturligtvis visa att vi är stolta sponsorer!