Pride.jpg

HEM och Halmstad Pride 2023

Vi är stolta över att vara med och skapa en mer inkluderande stad. För oss på HEM är alla lika mycket värda. Därför arbetar vi för att alla våra medarbetare och kunder ska kunna känna sig trygga och respekterade, oavsett bakgrund, könsidentitet eller sexuell läggning.

Vi har sponsrat Halmstad Pride sedan starten

Vi är stolta över att ha varit med och arrangerat Halmstad Pride sedan starten 2015. För oss är det viktigt att företag och organisationer visar sitt stöd för alla människors lika värde. 

Vi vill bidra till att skapa en mer inkluderande kommun. En kommun där alla känner sig trygga och välkomna, oavsett vem de är eller vem de älskar. Mångfald är viktigt - ur samtliga aspekter. 

Vi vill vara en förebild för andra företag och organisationer. Vi tror att alla kan göra något för att skapa en mer inkluderande värld. 

Vi ses i nästa pridetåg!

Pride.jpg