IMG_8334.JPG

Så här energieffektiviserar ni fastigheten

I en tid med höga energipriser och orosmoln kring effektbrist är det många som har investerat både tid och pengar i att energieffektivisera sina fastigheter. Faktum är att vi i Sverige under 2022 minskade vår elanvändning med 5% mot 2021 enligt energimyndighetens årssammanställning 2022.

Även om många har effektiviserat sina fastigheter är det viktigt att vi fortsätter att se över vår energiförbrukning och våra effektuttag. Att minska sina effektuttag genom smarta lösningar i elsystemet eller att använda alternativa källor för uppvärmning såsom fjärrvärme är en del av dessa smarta lösningar. Vi har bara sett början på en uppsjö av nya innovativa lösningar och nuvarande lösningar som tillsammans kommer skapa smarta energisystem i samhället och här vill vi på HEM vara en möjliggörare.

david-winde.png

Våra Affärsingenjörer, hjälper dagligen kunder att optimera och se till att deras fastigheter använder energin på bästa sätt. Det kan vara logistikföretag, industrier, fastighetsägare med kontor och flerfamiljshus som behöver hjälp med en energikartläggning, som ett första steg, till de som vill ha hjälp med drift och underhåll av fastighetstekniska installationer på sikt.

Här delar David med sig av några tips för att energieffektivisera er fastighet och minska er energikostnad på sikt.

 

1. Se över fastighetens skal

Det första steget är att se till att ni har ett lufttätt skal i er fastighet. Exempelvis att fönster, dörrar, isolering håller tätt och inte läcker ut värme. Om ni har äldre fönster och dörrar kanske det är dags att byta. 

Första steget handlar om att reducera fastighetens värmebehov och därmed minska den energi som behöver användas i fastigheten.

2. Få koll på energiförbrukningen

Nästa steg är att se över er energiförbrukning. Hur ser den ut i dagsläget och vilka uppvärmningsalternativ har ni? Har ni fjärrvärme, direktverkande el eller bergvärmepump? För många fastighetsägare står uppvärmningen för en stor del av energikostnaden. Just därför är detta något som du behöver se över och göra smarta val kring.

Vid exempelvis reinvesteringsbehov av uppvärmningsform, är det klokt att jämföra olika alternativ både vad gäller den initiala kostnaden och den löpande driftkostnaden. Att göra en energikartläggning är i många fall en bra start för att identifiera energitjuvar, eftersom den ger svar på var energin tar vägen och vilka åtgärder som är lönsamma och ger mest nytta.

Tips! Vi hjälper många av våra kunder, stora och små verksamheter, med energikartläggning som ligger till grund för åtgärder som behöver göras för att ni ska bli energismarta.

3. Injustera ert värmesystem

Det som kan vara lätt att glömma är själva injusteringen av ert värmesystem så att det är optimerat för den specifika fastigheten. Med en injustering får ni ett balanserat värmeflöde i fastighetens/lokalens samtliga delar. I ett flerfamiljshus ser ni till att alla boende får ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

Att det upplevs kallt i vissa bostäder i ett flerfamiljshus kan exempelvis vara ett vanligt klagomål bland hyresgäster, vilket är en indikation på att värmesystemet behöver injusteras. Injusteringen behöver göras systematiskt med visst årsintervall för att säkerställa bra inomhusklimat med en jämn innetemperatur. 

4. Driftoptimera över tid

Med hjälp av styrutrustning, och ett enkelt webbgränssnitt, kan ni övervaka och driftoptimera fastighetens värme- och ventilationssystem efter just era behov.

Det kan exempelvis handla om att ställa in anpassade innetemperaturer i olika delar av fastigheten, eller reducera drifttiden för ett ventilationsaggregat genom behovsstyrning eller tidkanal. Genom driftoptimering minskar ni era drift- och underhållskostnader och förlänger livslängden på installationerna. Över tid får ni förståelse för vilka åtgärder ni behöver göra för att se stora effekter på er energieffektivisering. Ofta är det små insatser som ger störst resultat på sikt.

Tips! Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda energitjänsteavtal för att koppla upp fastighetstekniska installationer och långsiktigt arbeta med driftoptimering. Vi berättar gärna mer!

Tycker du att det här med energieffektivisering är mycket att ha koll på? Lugn, då finns vi där och hjälper dig! 

Intresserad av energieffektivisering?

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!