DJI_0033.jpg

Anslutning till elnätet

I Halmstads tätort är det vi på HEM Nät som äger och ansvarar för elnätet. Bygger du nytt eller behöver en tillfällig anslutning ska du därför vända dig till oss.

Så ansluter du dig, steg för steg:

 • Först och främst - ta kontakt med en elinstallatör i god tid innan du börjar bygga och vill ansluta dig.
 • Du och din elinstallatör tar därefter tillsammans fram underlaget för elanslutningen. Beställningen görs sedan via en föranmälan, du står själv för anslutningsavgiften. Föranmälan görs digitalt till oss på HEM Nät tillsammans med karta/situationsplan med förslag till placering och utförande av utvändigt mätarskåp eller elrum och serviscentral. Ange alltid på föranmälan när anläggningen beräknas vara klar för tillkoppling, annars kan vi inte planera in när anslutningen ska utföras och den riskerar då att bli senarelagd. Oftast är det din elinstallatör som lämnar in föranmälan.
 • Vid anslutning av mindre effektkrävande anläggningar (max 25 A) i områden där det finns elnät utbyggt med kabelskåp och matarkablar samt serviskabel framdragen till tomtgräns behöver vi en komplett beställning senast fyra veckor före anslutning.
 • Vid anslutning av mer effektkrävande anläggningar, eller vid anslutningar i områden där elnätet inte är utbyggt med kabelskåp och matarkablar samt serviskabel framdragen till tomtgräns, behöver vi en komplett beställning. Tumregeln är att beställningen ska skickas in sex månader före anslutning, då elnätet kan behöva förstärkas eller byggas ut innan det är möjligt att koppla in el i fastigheten.
 • Vi behandlar din beställning så fort vi har fått in den och skickar sedan en bekräftelse med prisuppgift till dig.
 • Du som kund ansvarar själv för grävning och förläggning av rör inom egen tomt enligt HEM Näts anvisningar. Röret ska ha gul färg, invändig slät yta samt vara försedd med dragtråd och vara förlagd på minst 0,35 meters djup.
 • När elinstallationen i anläggningen är färdigställd anmäler elinstallatören detta till oss via en färdiganmälan.
 • Om anläggningen uppfyller ställda krav kan vi ansluta och montera elmätare inom fem arbetsdagar efter mottagen färdiganmälan.
 • Klart! Du blir ansluten till elnätet.
Tänk på att!

Om du vill ha ett elhandelsavtal från tillkopplingsdatumet måste du anmäla det till det elhandelsföretag som du har valt innan tillkopplingen sker. I annat fall får du ett så kallat anvisningsavtal tilll dess att du tecknat elhandelsavtal.

Tillfällig anslutning

Om du behöver ström under viss tid, exempelvis vid ett bygge, kan vi ansluta dig tillfälligt till vårt elnät. Från det att din elinstallatör lämnat in en beställning till oss arbetar vi för att du ska ha ström på plats inom fem arbetsdagar. En tillfällig anslutning får du ha högst ett år, behöver du ström längre än så ska det vara avtalat med oss innan du kopplar in dig.

När du gör en tillfällig anslutning placerar du mätarskåpet vid anslutningspunkten, som alltid är intill vår transformatorstation eller kabelskåp. Serviskabeln får vara högst fem meter lång. Du ansvarar för att serviskabeln ligger i rör.

Så här ansluts du tillfälligt till elnätet:
 • Som elnätsföretag i ditt område har vi på HEM Nät ensamrätt och skyldighet att ansluta dig.
 • Ta kontakt med en elinstallatör i god tid. Elinstallatören monterar sedan ett byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som du behöver och beställer sedan elanslutningen från oss genom en så kallad föranmälan som ska vara undertecknad av dig som beställare.
 • Vi monterar elmätare och ansluter byggskåpet.
 • Det tillfälliga abonnemanget avslutas genom en skriftlig anmälan till oss.
Ficklampa_2.jpg

Strömavbrott?

Läs mer om planerade, pågående och avslutade strömavbrott här.

BYLARS_HEM20171025_Personal_Varumarkeshandbok_Tekniker_Nick_Robarth_0008.jpg

En HEMtrevlig arbetsplats!

Tycker du också att det ska vara enkelt att leva hållbart? Välkommen till oss! Titta in på vår sida för lediga jobb och ansök eller lär dig mer.