Lampor.jpg

Avtal och priser

Vi på HEM Nät följer inte strömmen - vi leder den. Vi är i ständig beredskap för att kunna hjälpa just dig vid eventuella strömavbrott.

På denna sidan hittar du aktuella priser och avtal för samtliga elnätstjänster för HEM Nät AB. Priserna justeras årligen och nuvarande priser gäller från och med 2019-01-01.

När det gäller avtal så tillämpar vi energibranschens allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket. Du hittar villkoren i listan till höger.

Prislista säkringskunder

Säkring Fast avgift* Rörlig avgift**
16 A Lgh 605 kr/år 75,5 öre/kWh
16 A 2 630 kr/år 56,875 öre/kWh
20 A 3 630 kr/år 56,875 öre/kWh
25 A 4 830 kr/år 56,875 öre/kWh
35 A 7 813 kr/år 56,875 öre/kWh
50 A 11 750 kr/år 56,875 öre/kWh
63 A 15 375 kr/år 56,875 öre/kWh

* Inklusive statliga myndighetsavgifter: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.
** Inklusive energiskatt 43,375 öre/kWh

Priserna är inklusive moms.

Du som kund väljer själv tariff efter de förutsättningar som passar ditt abonnemang. Kontakta vår kundservice för råd. Byte av tariff kan ske max en gång per år. Ändring av passdel som begränsar huvudsäkringens storlek måste utföras av behörig elinstallatör.

Lägenhetstariff

För att kunna välja lägenhetstariff måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Tre eller fler uttagsabonnemang i en byggnad med gemensam anslutningspunkt.
  • Max 16 A mätarsäkringar vid 3-fasabonnemang.

Lägenhetstariffen är fördelaktig för dig med en årlig energiförbrukning under 10 000 kWh.

Dispens medges för befintliga lägenhetsabonnemang från 2000-01-01. Vid omändring av abonnemanget gäller ej dispensen längre.

Säkringstariff

Avgiften bestäms av storleken på den passdel som begränsar kundens mätarsäkring.

Enfas- och tvåfasabonnemang

Vid enfas- eller tvåfasabonnemang sker inplacering i motsvarande 16 A-tariff.

Administrativ avgift vid inflytt

Vid inflytt tas en avgift ut om 300 kr för att täcka administrativa kostnader.

Om anläggningen är frånkopplad och du vill att anläggningen tillkopplas utanför ordinarie arbetstid tillkommer en avgift på 1000 kr. HEM:s elmätare är fjärrmanövrerade vilket innebär att vi på distans medger tillslag och att du själv får tillkoppla anläggningen via brytaren på elmätaren. Kontakta din hyresvärd om du inte har tillgång till elmätaren.

Frånkoppling vid avtalsbrott

Vid frånkoppling enligt avsnitt 6 i de Allmänna avtalsvillkoren debiteras en avgift om 500 kr för frånkoppling och 500 kr för återinkoppling (ej momspliktig tjänst).

Kontroll av elmätare

Önskas kontroll av elmätare genomförs kontrollen av HEM Näts kontrollorgan enligt gällande standarder. Avgift för kontroll av mätare är 1000 kr. Skulle det visa sig att elmätaren inte uppfyller ställda krav utgår ingen avgift.

 

Inmatningsabonnemang

För dig som producerar och matar in el på elnätet gäller priser enligt tabellen nedan.

Moms på energiersättning utbetalas endast till kund som är momsregistrerad. Meddela momsregistreringsnummer till HEM, antingen i samband med föranmälan vid anslutning eller till vår kundservice. Mer information om momsregistrering hittar du på www.skatteverket.se.

Priser, avgifter och ersättningar är angivna inklusive mervärdesskatt. 

 

Tariff inmatning In 0,4 m
Spänningsnivå 0,4 kV
Effekt max 43,5 kW
Fast avgift (kr/år) -
Abonnemangsavgift (kr/kW, år) -
Ersättning för inmatad el (öre/kWh)

6,25 inkl moms

Informationen på denna sida är från HEM Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.