Anslutningsavgifter - Privat

Här hittar du anslutningsavgifter och avgifter för servisändring för dig som är privatperson. Samtliga priser på sidan anges inklusive moms och avser anslutning för uttag av el.

2023

Utökning

  • Vid utökning av anslutning betalas mellanskillnaden mellan respektive anslutningsavgift enligt avgift för nyanslutning.
  • Ändring till trefasanslutning, från enfas- eller tvåfasanslutning, där servisledningen behöver bytas debiteras med 7 500 kronor inklusive moms.

Tillfällig anslutning

Behöver du ström under byggtiden eller annan elanslutning under en begränsad tid kan du genom din elinstallatör beställa en tillfällig anslutning av oss. Begränsad tid innebär max 1 år, vid behov av längre anslutningstider krävs medgivande från oss på HEM Nät innan tillkoppling.

Avgift för tillfällig anslutning debiteras enligt tabellen nedan. Med tillägg för eventuella merkostnader, exempelvis bomkörningar.

Servissäkring 

Avgift tillfällig anslutning

16 A - 25 A 3 750 kronor 
35 A - 63 A 6 250 kronor 

Priserna förutsätter att anslutningen kan göras i befintligt nät utan att förstärkningar krävs.

Servisändring (max 63A)

Flytt av fasadskåp/flytt av mätare till fasadskåp

Pris 6 250 kronor

Förutsättningar:

Kundens elinstallatör ska ha grävt ned rör där HEM anvisat (till ny anslutningspunkt). Skåp ska vara uppsatt eller eventuellt sättas upp under tiden HEM skarvar. Priset gäller vid kabellängder <25 meter. För längre sträckor tillkommer 50 kronor/meter.

Ny anslutning vid rivning - nytt hus byggs på tomten

Alternativ 1:

Byggström (tillfällig elanslutning) i mellantiden

Del 1: Frånkoppling av mätare samt uppsättning av byggström inför rivning.
Pris:

- 16-25 A 3 750 kronor
- 35-63 A 6 250 kronor 

Förutsättningar:

Kunden elinstallatör ska frilägga vår kabel vid tomtgräns. HEM skarvar kabeln och tillkopplar byggström (den gamla kabeln blir därmed spänningslös).

Del 2: Anslutning av ny anläggning efter rivning av tidigare anläggning.
Pris 5 250 kronor

Förutsättningar: 
Kundens elinstallatör ska inför anslutningen av det nya huset ha grävt ned rör där HEM anvisat (till ny anslutningspunkt). Skåp ska vara uppsatt eller eventuellt sättas upp under tiden HEM skarvar. HEM förlägger ny kabel, skarvar och tillkopplar mätare. Priset gäller vid kabellängder <25 meter. För längre sträckor tillkommer 50 kronor/meter.

Alternativ 2:

Endast utflyttning av fasadskåp till tillfällig stolpplacering, inga skarvar

Pris 1 250 kronor

Förutsättningar: 
HEM frånkopplar. Kundens elinstallatör ska själv flytta ut fasadskåpet (under HEM:s överinseende). Kundens elinstallatör ska inför anslutningen av det nya huset skicka ny färdiganmälan till HEM. HEM tillkopplar efter att kundens elinstallatör själv (under HEM:s överinseende) har flyttat fasadskåpet till den nya placeringen.

Obs! Detta förfarande är endast möjligt om befintlig kabellängd är tillräcklig. Ska fasadskåpet sitta på annan plats där det krävs skarvning av kabeln får kund beställa ”Anslutning av ny anläggning efter rivning av tidigare anläggning” (6 250 kronor).

 

Informationen på denna sida är från HEM Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.