Administrativa rutiner för elinstallatör

I de allmänna avtalsvillkoren finns det rutiner för hur för- och färdiganmälan ska hanteras mellan elinstallatör och oss som nätägare. På den här sidan har vi försökt beskriva och förenkla de rutinerna.

Föranmälan

Vid anslutning av mindre effektkrävande anläggningar max 25 A (exempelvis villor) i områden där det finns elnät utbyggt med kabelskåp och matarkablar samt serviskabel framdragen till tomtgräns behöver vi en komplett beställning senast fyra veckor före anslutning.

Vid anslutning av mer effektkrävande anläggningar eller vid anslutningar i områden där elnätet inte är utbyggt med kabelskåp och matarkablar samt serviskabel framdragen behöver vi en komplett beställning som regel sex månader före anslutning, då elnätet kan behöva förstärkas eller byggas ut.

Mätning med strömtransformatorer ska uppföras enligt SS 437 01 02. Samråd med teknisk kundtjänst hos oss på HEM Nät ska ske innan installation. Vid permanenta anläggningar tillhandahåller vi strömtransformatorer, kopplingsplint och elmätare. Strömtransformatorer och kablage mellan strömtransformatorer och kopplingsplint ska uppsättas av elinstallatören. 

Elinstallatör ska genom föranmälan skriftligen ange vilken servissäkring beställaren önskar få anslutningen dimensionerad för. Situationsplan med markerad anslutningspunkt ska bifogas.

Installationsmedgivande med färdiganmälan skickas till installatören med datum då vi tidigast kan tillkoppla anläggningen. Färdiganmälan ska vara oss tillhanda senast fem arbetsdagar innan tidigaste tillkopplingsdatum, inlämningsdagen ej inräknad, annars kan arbetet komma att flyttas fram upp till fyra veckor.