Installatörswebben - Kom igång!

Här har vi samlat information till dig som är användare i vår Installatörswebb. Så här går du tillväga om du vill lägga till en användare, göra en föranmälan eller se status på ditt ärende!

För dig som använder tvåstegsinloggning

Innan du loggar in!

För att öka säkerheten i Installatörswebben är det möjligt för dig att  använda tvåstegsinloggning om du vill. Det innebär att förutom användarnamn och lösenord så behöver du ladda ned en app i din telefon för att erhålla en engångskod. Detta gäller när du loggar in första gången på en enhet eller var 30:e dag.

Gå till app- eller playstore och ladda ned en authenticator app på din telefon. Vi rekommenderar Google Authenticator.

 

Logga in för första gången 

1. Gå till inloggningssidan för Installatörswebben
2. Logga in med användarnamn och engångslösenord (skickas till dig via mail)
3. Scanna QR-koden med din mobil via authenticator appen och skriv in svarskoden
4. Välj ditt nya lösenord

Inloggningar på Installatörswebben är personliga och får inte delas med andra. Det finns ingen begränsning på hur många användare ett företag kan ha, men alla ska ha en personlig inloggning. Alla användare på samma företag kan se och hantera varandras ärenden.

Handboken - Så här gör du!

Här hittar du vår handbok för Installatörswebben. I den berättar vi hur du går tillväga steg för steg när du exempelvis ska hantera och lägga till nya användare, skapa en föranmälan eller en färdiganmälan med mera.