Slamsugning

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Här hittar information om våra tjänster och priser.

Vi ansvarar för slamsugningen som vanligen utförs årligen. Vill du ha ett längre intervall mellan slamsugningen kan du ansöka om detta hos miljöförvaltningen.

Våra slamsugningstjänster

Ordinarie tömning (max 1/år) 668 kr
Budad tömning inom 10 arbetsdagar 811 kr
Budad tömning inom 24 timmar (ej lördag/söndag) 1 031 kr
Akut tömning (inom 4 timmar, även jour och helger) 2 750 kr
Slang över 25 meter 69 kr/10 m

Behandlingsavgift

Behandlingsavgift brunn 0-5 m³ 274 kr/st
Behandlingsavgift från brunnöver 5 m³ 110 kr/m³
Behandlingsavgift från sluten brunn 110 kr/m³

Samtliga avgifter

Samtliga avgifter hittar du i Halmstads kommuns renhållningsordning.

Att tänka på vid slamsugning

  • Vägen är framkomlig (fri från exempelvis snö, grenar och träd) för ett fordon som är 4,5 m högt och 3,5 m brett.
  • Locket är uppmärkt och inte övertäckt med exempelvis planteringar.
  • Lockets vikt får inte överskrida 15 kg.
  • Eventuella hinder såsom låsbara grindar och bommar är undanröjda för entreprenören.
Nya avfallsregler företag - event mat

Nya avfallsregler för företag

Den 1 januari 2024 kommer nya nationella insamlingsregler som berör både företag och hushåll med syfte att öka återvinningen och minska matsvinnet. Då är alla verksamheter, livsmedelsbutiker och hushåll, skyldiga att sortera biologiskt avfall för sig och alla förpackningar för sig till återvinning.

Avfall

På Kristinehedsverket kan ditt företag lämna avfall. Ditt avfall vägs i vår vågstation och därefter tar vi hand om det på bästa och mest miljösmarta sätt.

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.