Högskolan i Halmstad: HEM tar ansvar för helheten

Högskolan i Halmstad växer, undervisningen utvecklas – och med den lokalbehovet. Sommaren 2020 flyttade man in i 10 400 kvadratmeter nya, toppmoderna lokaler, som är energieffektiva och har ett bra inomhusklimat.

– Samarbetet med Fastighetsägaren Intea och HEM har gjort att vi har fått energieffektiva lokaler med ett bra inomhusklimat, säger Rikard Ahlgren, Fastighetschef. I den nya byggnaden ryms moderna undervisnings- och labblokaler, byggda för att stödja den senaste pedagogiken.

Högskolan i Halmstad Rikard Almgren

– Vårt behov av lokaler har förändrats och vi behöver fler grupprum och flexibla lärosalar där möblerna går att flytta runt och gruppera om, förklarar Rikard.
Genom att utnyttja de allmänna utrymmena på ett effektivare sätt har man samtidigt skapat fler studieplatser, så att studenterna kan sitta och jobba tillsammans på campus.

För att skapa en behaglig inomhusmiljö i alla delar av huset är varje rum utrustat med temperaturgivare. Det innebär att HEM kan se den exakta temperaturen i rummet i realtid.

Det är en styrka att ha ett styrsystem på rumsnivå. Det är inte ovanligt att vi går från 0 till 15 användare i ett rum på några minuter. Då anpassas värmen, ventilationen och kylan automatiskt efter aktuellt behov, säger Rikard.

Att HEM sköter driften, åtgärdar eventuella fel och återkopplar till Högskolans fastighetsavdelning om vad som är gjort är en trygghet.

Det är en fördel att ha en leverantör som tar ett helhetsansvar och samverkar med oss så att vi kan säkerställa att våra lokaler nyttjas energieffektivt.Rikard Ahlgren

Rikard Ahlgren

Fastighetschef på Högskolan i Halmstad

Arbetet med energieffektivisering pågår ständigt på Högskolan i Halmstad. Genom att titta på och analysera avvikelser finns möjligheten att göra förbättringar.
– Vi har en kontinuerlig dialog med våra fastighetsägare och HEM och följer upp energiförbrukningen kvartalsvis. Det gör att vi kan spara så mycket energi som möjligt utan att vår komfort påverkas, säger Rikard.

Under perioder då det inte är någon verksamhet igång eller då mycket undervisning sker på distans och färre studenter vistas på campus, som i samband med covid-19-pandemin, då kan man anpassa sig efter det.
– På så sätt behöver vi inte värma eller kyla rum som står tomma. Det är ett enkelt och smart sätt att spara energi, avslutar Rikard.

Funnits sedan
1983

Antal medarbetare
600

Antal studenter
11 500

Yta
46 000 m2 (Campus Halmstad)

Tjänster från HEM
fjärrvärme

fjärrkyla

el

drift & underhåll

energioptimering

värmeoptimering

Fjärrvärme & Fjärrkyla

Fjärrvärme & Fjärrkyla

Vi arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan. Tack vare fjärrvärmen och fjärrkylan, som båda är förnybara alternativ, bidrar vi till vårt långsiktiga mål - ett hållbart Halmstad idag och i morgon.

Vi hjälper dig!

Har du frågor och vill veta mer om fjärrvärme, energieffektivisering, fjärrkyla, el, laddlösningar eller solcellspaneler? Kontakta någon av oss så hjälper vi dig!

Upptäck våra helhetslösningar

Våra experter tar fram en mix av tjänster som passar era behov och verksamhet. Med vår erfarenhet, serviceanda och unika lösningar, hjälper vi er att lyckas med era energi- och miljöfrågor. Ni får helt enkelt mer tid över till att fokusera på er verksamhet. Hållbara lösningar som passar just er Välj delarna i er mix, en eller flera Välj till service så tar vi hand om den löpande driften Ni får en personlig servicetekniker Vi finns nära er verksamhet Möjlighet att få hjälp med finansieringen Kontakta mig   Våra säljare