Solel – från idé till färdig anläggning

Solceller - en strålande affär!

HEM arbetar dagligen med hållbara energi- och miljölösningar runt om i Halmstad. Solceller är för många ett viktigt och logiskt steg. Vill du veta mer? Låt HEM vara din guide genom hela processen, från strategi till idé och färdig lösning. 

Andelen solel i Sverige har ökat. Enligt Energimyndigheten anslöt dubbelt så många anläggningar 2023 jämfört med 2022 och solcellsanläggningar förväntas fortsätta att växa i antal. Vill ni minska er elkostnad och samtidigt göra en insats för miljön? Då är solceller ett bra val.

 

Solpaneler installation

Solpaneler - ett bra val

Varför investera i solcellsanläggning? Det finns många anledningar förutom att solceller är ett av de mest hållbara sätten att producera el på.

  • Lägre elkostnader och minskad risk att påverkas när elmarknaden svänger.
  • Solcellerna producerar energi året om, även när det är mulet ute.
  • Sälj det överskott av solenergi som ni inte själva behöver.
  • En hållbar investering som ökar fastighetens värde.
  • Bidrar till ett hållbart energisystem och en bättre miljö.
  • Kvalitet utan krångel med många års garanti.

Fem anledningar

Ta hjälp av HEM ­- kvalité och trygghet nära

HEM är ett tryggt och stabilt företag som kan hjälpa dig hela vägen, från planering till färdig installation. Vi arbetar med noga utvalda underleverantörer vad gäller solcellsanläggningar. Det ger dig en högkvalitativ anläggning, många års garanti utan krångel på vägen. HEM finns där när du behöver oss, alltid bara ett samtal bort. När anläggningen är i drift kan vi genom våra partner ta hand om och övervaka solelanläggningen. Fråga efter offert på serviceavtal.

HEM är medlemmar i branschföreningen Svensk Solenergi.

Svensk Solenergi

Intresserad av solpaneler?

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!

Intressanmälan  Våra säljare

Sälj elen ni inte använder

För att sälja er överskottsel behövs ett så kallat produktionsavtal. HEM erbjuder er som elproducent, under avtalets första 12 månader, en extra bonus om 15 öre per producerad kWh förutsatt att vi har levererat och installerat solcellsanläggningen.

På grund av kapacitetsbrist i regionnätet i södra Sverige kan HEM i nuläget inte ansluta nya produktionsanläggningar i vårt lokala nät. Solcellsanläggningar och mindre batterier i hushåll, på max 43,5 kilowatt, kan fortfarande ansluta sig. Läs mer om möjligheterna här.

Ingen skatt

Om er solcellsanläggning producerar el med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 500 kilowatt är företaget inte skatteskyldigt  varken för egenförbrukad el eller för el som överförts till elhandelsleverantör. Detta förutsätter att ni inte äger andra elproduktionsanläggningar.

Tjäna pengar på elproduktion

Tjäna pengar på er elproduktion

Som företagare har ni ofta tillräckligt med yta för att installera en solcellsanläggning som inte bara gör er mer självförsörjande, utan som också gör det möjligt för er att tjäna pengar på elproduktionen. Stora ytor ger stora möjligheter som solenergiproducent! 

Batterilager på Flygstaden

Batterilager – en smart investering

Historiskt har vattenkraft, kondenskraft och gasturbiner kunnat leverera flexibilitet till elmarknaden. Nu kan nya typer av resurser – exempelvis batterilager – bidra med flexibilitet och stabilitet i elnätet. För företag eller bostadsrättsföreningar kan batterilager minska elkostnaderna, kapa egna effekttoppar och/eller bli en inkomstkälla genom att ansluta sig till stödtjänster.

Ladda elbil som tjänst

Laddning som tjänst

Laddning som tjänst är ett helhetserbjudande som gör det enkelt och bekvämt för våra kunder att ställa om till elektrifierade fordon. Du behöver inte tänka på svängningar på elmarknaden, teknikval, kundtjänst, reinvesteringsbehov, hur användarna ska betala, vilka lagkrav som kommer i framtiden m.m. Vi på HEM hjälper dig med helheten!