Fastighetsnära insamling

Genom att erbjuda dina kunder fastighetsnära insamling, en service som innebär att dina hyresgäster kan sortera soporna på plats vid fastigheten, sparar du både tid och pengar. Det är högre avgifter på att lämna avfall till förbränning än till återvinning. Dessutom sparar du på vår miljö!

Unik lösning för er fastighet

I en och samma fastighet kan det finnas många olika verksamheter och soporna blir därefter. Av just denna anledning är vi noga med att utforma fastighetsnära insamlingslösningar utefter er och era behov. Vi har lösningar för alla typer av verksamheter och tar hand om avfallet på bästa sätt. Planerar ni exempelvis ett miljörum? Då hjälper vi gärna dig att hitta den bästa lösningen för er.

Det ska vara lätt att göra rätt!

Den absolut största vinsten med att erbjuda dina boende fastighetsnära insamling är miljövinsten. Genom att göra det så enkelt som möjligt att göra miljömedvetna val är du och skapar ett hållbart Halmstad. Vi hjälper våra kunder att skapa tydliga miljö- och källsorteringsrum som gör det lätt att göra rätt.

Vill du veta mer om våra avfallstjänster?

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativen för er!

Kontakta mig   Våra säljare

Avfall

På Kristinehedsverket kan ditt företag lämna avfall. Ditt avfall vägs i vår vågstation och därefter tar vi hand om det på bästa och mest miljösmarta sätt.

Underjordisk sophantering

Underjordisk sophantering

Tröttnat på råttor i soprummet, dålig lukt och överfulla soptunnor som står i vägen? Vi har lösningen - underjordisk sophantering.

Nya avfallsregler företag - event mat

Nya avfallsregler för företag

Den 1 januari 2024 kommer nya nationella insamlingsregler som berör både företag och hushåll med syfte att öka återvinningen och minska matsvinnet. Då är alla verksamheter, livsmedelsbutiker och hushåll, skyldiga att sortera biologiskt avfall för sig och alla förpackningar för sig till återvinning.