Eleiko: HEM har hjälpt oss minska energianvändningen

På Eleiko är hållbarhetstänket närvarande i stort och smått. I samband med flytten till nya lokaler på Kistinge tog de ett helhetsgrepp på energi- och miljöfrågor.

– HEM hjälpte oss att göra en energikartläggning och visade på vilka investeringar som skulle göra störst skillnad, berättar Mikaela Björs, HR-Manager.

Resultatet blev att produktion och lager fick ett nytt, effektivare ventilationsaggregat samtidigt som luft- och ventilationsflödena i byggnaden sågs över och justerades. 

Dessutom byttes äldre armaturer ut mot energisnål LED-belysning. Det blev början på ett större samarbete där HEM idag sköter drift och övervakning av fjärrvärme och ventilation i hela anläggningen.

– Det känns bra att ha en helhetslösning. Vi satte tidigt målet att fram till 2020 ha minskat energiförbrukningen med 10 procent och det har vi lyckats med, trots att vi växer och har utökat produktionen, berättar Mikaela, som ingår i företagets eget "green team".

Mikaela Eleiko

Mikaela Björs, HR-Manager på Eleiko

Fokus på hållbarhet

Eleiko tillverkar utrustning för träning inom styrka med fokus på fria vikter och marknaden är global. En stor miljöutmaning är därför transporter och logistik. Med många underleverantörer är det också svårare att ha koll på produkternas hela livscykel.
– Vi jobbar för att flytta hem produktion och använda underleverantörer nära oss för att kunna ha koll på hela kedjan.

För att lyfta hållbarhetsfrågor på alla plan har Eleiko ett ”green team” där medarbetare från olika avdelningar bidrar med sina perspektiv. Det kan handla om allt ifrån att ligga steget före, så att man kan undvika transporter med flyg och i stället låta produkterna gå med båt, till att sortera ut matavfall eller få lunchen levererad i egna glas-matlådor för att undvika onödigt avfall.

 

HEM erbjuder en heltäckande service. De har hjälpt till med allt från att söka bidrag från Klimatklivet till installationen av laddstolparna på plats.Mikaela Eleiko

Mikaela Björs

HR-Manager på Eleiko

Satsning på laddstolpar

Det senaste tillskottet är fyra nya laddstationer för elbilar utanför huvudkontoret.
– Vi hade fyra laddstolpar sedan tidigare, men kände att det fanns behov av fler. Vi har två el- och tre hybrid-tjänstebilar och bland våra besökare och medarbetare är det fler och fler som kör elbil, berättar Mikaela.

Verksamhet
tillverkar och säljer gymutrustning

Funnits sedan
1957

Antal medarbetare
155 varav 81 i Halmstad

Yta
9 300 kvadratmeter

Tjänster från HEM
förnybar el

miljöcertifierad fjärrvärme

laddstolpar

uppkoppling och övervakning i ett energitjänsteavtal

Upptäck våra helhetslösningar

Våra experter tar fram en mix av tjänster som passar era behov och verksamhet. Med vår erfarenhet, serviceanda och unika lösningar, hjälper vi er att lyckas med era energi- och miljöfrågor. Ni får helt enkelt mer tid över till att fokusera på er verksamhet. Hållbara lösningar som passar just er Välj delarna i er mix, en eller flera Välj till service så tar vi hand om den löpande driften Ni får en personlig servicetekniker Vi finns nära er verksamhet Möjlighet att få hjälp med finansieringen Kontakta mig   Våra säljare

Ladda elbil som tjänst

Laddning som tjänst

Laddning som tjänst är ett helhetserbjudande som gör det enkelt och bekvämt för våra kunder att ställa om till elektrifierade fordon. Du behöver inte tänka på svängningar på elmarknaden, teknikval, kundtjänst, reinvesteringsbehov, hur användarna ska betala, vilka lagkrav som kommer i framtiden m.m. Vi på HEM hjälper dig med helheten!

EL Företag HEM

El

Med ett elavtal hos oss kan ni känna er säkra på att ni gjort ett hållbart val, för både miljö och plånbok. Så enkelt är det! Vi hjälper er att välja det elavtal som passar er verksamhet allra bäst.