För dig som är installatör av fjärrvärme eller fjärrkyla

Här hittar du samlad information som kan vara bra för dig som är installatör av fjärrvärme och fjärrkyla och verksam inom vårt område.

Fjärrvärme är en platseffektiv uppvärmningslösning, men det är viktigt att se till att tillräckligt utrymme lämnas för fjärrvärmecentralen så att underhåll och tillsyn kan ske med en god arbetsmiljö. 

För att göra det tydligt för dig som arbetar med installation av fjärrvärmecentral ute hos kund har vi tagit fram nedan bilder som visar vilka mått du behöver förhålla dig till när det gäller placeringen av fjärrvärmecentralen samt placering av mätare och serviceventil.

HEM:s lokala fjärrvärmeanvisningar

Fjärrvärmecentralens placering

Fjärrvärmecentralens placering

Placering av mätare och serviceventil

Placering av mätare och serviceventil

Placering av anslutningsböj

Placering av anslutningsböj

Energimätare och central skall vara lättåtkomligt, se hänvisning till Energiföretagen tekniska bestämmelser F:104 § 9.2 samt F:101 § 2.2. För regler och krav, se länkar längre ner på sidan. 

Om något av ovanstående inte kan uppfyllas, kontaktar du oss på HEM via e-post fjarrvarme.service@hem.se för eventuell dispens för att garantera installation och service. 

Regler och krav för dig som är installatör/fastighetsägare

Energiföretagens tekniska bestämmelser: F:101, F:102, F:104, D:211 

Arbetsmiljöverket: 2017:3, 2012:2, 2020:1, 2016:1

Prisdialogen

Prisdialogen

Vi är med i Prisdialogen som är ett branschsamarbete för prövning av prisändringar på fjärrvärme. Prisdialogen ger dig som kund en möjlighet att vara med i diskussionen kring priset via din intresseorganisation.

Fjärrkontrollen - jämför fjärrvärme

Fjärrkontrollen - för flerfamiljshus

Vill du jämföra fjärrvärmekostnaden i ditt flerfamiljshus med andra uppvärmningsformer? Då har vi en enkelt lösning, verktyget Fjärrkontrollen.

Kontakta mig företag

Kontakta mig

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar våra säljare dig så snart som möjligt för ett förutsättningslöst möte!