Komfort med fjärrkyla är både driftsäkert och hållbart

I över 160 år har Hotell Mårtenson huserat otaliga hotellgäster, biobesökare, festprissar, teatersällskap och hungriga Halmstadsbor. För drygt ett år sedan, lagom till sommaren 2021, stod hotellet klart efter en totalrenovering och då med bättre komfort än någonsin genom fjärrkyla från HEM.

Midstar är bolaget som förvaltar Hotell Mårtenson med det uttalat ambitiösa målet att skapa ”bättre hotell”. Idag har man 27 hotell runt om i Norden med den klara visionen att ta äldre hotell in i 2020-talet med den komfort och bekvämlighet som kunderna vill ha och kräver.

- Kyla har under 2020-talet blivit väldigt aktuellt på grund av den globala uppvärmningen. Det är också en komfort som våra gäster uppskattar väldigt mycket. Därför var det en självklarhet för oss att installera fjärrkyla när möjligheten fanns. Det är inte alltid man har den turen, säger Peter Tengström, VD för Midstar.

Hotell Mårtensons Gretas takbar

Hållbart och driftsäkert

Fjärrkylan bygger på samma idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en centralt placerad och miljöanpassad anläggning göra jobbet åt många i stället för att ha många små kylanläggningar utplacerade runt om i Halmstad. En central produktion gör också att man tillsammans kan spara en stor mängd el som annars krävs för att kyla och värma. Elen kan då i stället användas till områden där den verkligen behövs och gör skillnad – som exempelvis till att brygga dagens första kaffe till hotellgästerna. Peter Tengström lyfter även de positiva aspekterna med att fjärrkyla är driftsäkert och underhållsfritt.

För oss som förvaltare är det viktigt att hotellmedarbetarna ska kunna fokusera på det som de gör bäst. Ju mindre drift och skötsel som inte har att göra med hotelldrift, desto bättre. Fjärrkylan sköter sig själv och behöver sällan underhållas, konstaterar han.

Tyst och snygg miljö

Att bo på hotell är för många ett sätt att komma bort och få lite andrum, lugn och ro och ladda batterierna vare sig man reser för nöje eller i tjänsten. Det ställer naturligtvis krav på hotellet att leva upp till behovet av en skön miljö utan onödiga distraktioner. Med fjärrkyla slipper man oljud från kylmaskiner och kondensorfläktar och får på köpet därför en trevligare miljö. Samtidigt sparar verksamheten utrymme som kan användas för andra ändamål som ger gästerna ett mervärde.

Utöver komforten har nog det bästa med projektet varit att vi har kunnat ta bort kylmaskinerna på taket och i stället fått en fin takterrass med servering, säger Per-Anders Maxstad, fastighetsdirektör på Midstar.
Att leveranser av kyla till Hotell Mårtensson nu alltså gett hotellbesökare och Halmstadbor en ny träffpunkt ovanför taken ser vi på HEM som en härlig lösning för alla inblandade.

Verksamhet
Hotellfastighetsbolag

Funnits sedan
2015

Hotell i Halmstad
Hotell Mårtenson

Tjänster från HEM
Fjärrkyla

Fjärrvärme

Fjärrkyla

Fjärrkyla

Svalt inomhusklimat med minimal miljöpåverkan. Precis som med fjärrvärme distribueras fjärrkyla i ett slutet kretslopp där inget går till spillo.

Fjärrvärme & Fjärrkyla

Fjärrvärme & Fjärrkyla

Vi arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan. Tack vare fjärrvärmen och fjärrkylan, som båda är förnybara alternativ, bidrar vi till vårt långsiktiga mål - ett hållbart Halmstad idag och i morgon.

Kontakta mig företag

Kontakta mig

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar våra säljare dig så snart som möjligt för ett förutsättningslöst möte!