Delad värme är framtidens värme

HEM har levererat fjärrvärme sedan 1979. Under Halmstad finns drygt 30 mil fjärrvärmeledningar.  

I ett växande samhälle ska energin som produceras användas rätt och för bästa möjliga ändamål. Inte till att värma våra bostäder.

Ändå används nästan hälften av all energi som produceras i vårt land idag till att värma upp våra hem och fastigheter. Ska vi klara framtida behov av energi och klimatutmaningarna vi står inför måste vi använda elen till att ställa om till fossilfritt och inte till uppvärmning.

Där blir fjärrvärmen en säker, lokal och kvalitativ möjliggörare. Genom att dela på värmen från panna till hus skapar vi tillsammans förutsättningar för att avlasta elnätet och säkra framtidens klimat. Det tycker vi är riktigt smart!

Fjärrvärmen är brett utbyggd i hela Sverige och mycket tack vare det är vi redan mindre beroende av fossilt som gas och olja än många andra länder. Cirka 90 procent av Sveriges tätorter får idag sin värme och sitt varmvatten från lokala fjärrvärmeverk.

Rör på marken

30 mil fjärrvärmerör under Halmstad

I Halmstad har vi sedan 1979 levererat värme till våra invånare och företag. Med drygt 30 mil fjärrvärmerör under mark når vi över 20 000 boenden och därtill ett stort antal näringsidkare med lokalt producerad värme samtidigt som vi tar vara på resurser som annars skulle gått till spillo. Dit hör restprodukter från skogsbruket och spillvärme från industrin. Genom avfallsförbränning bidrar vi också till att undvika utsläpp av växthusgaser som uppstår vid deponi. Det ingen vill ha blir något som alla vill ha och behöver nämligen värme och el.

Med fjärrvärme i rören blir du som kund en del av framtidens lösningar.

Fjärrvärme levererar trygghet

I alla väder kan du som fjärrvärmekund lita på att värmen når dig och ditt hem eller företag. Du väljer temperatur och vi levererar värmen. Har du frågor eller synpunkter finns vi alltid bara ett samtal bort.

Läs mer om Trygghetsavtal

Fjärrvärme levererar ekonomi

Som fjärrvärmekund hos HEM kan du lita på en stabil prisutveckling, det är vår policy och en del av vårt DNA. Många uppvärmningsformer, inte minst el, är oförutsägbart och kan ge otrevliga överraskningar vissa delar av året. Med fjärrvärme följer också låga underhållskostnader som en bonus.

Läs om Prisdialogen

Fjärrvärme levererar omtanke om klimatet

Med värme från en gemensam lokal produktion där vi kan ta vara på det som annars går till spillo, och producera el i processen, minskar vi tillsammans beroendet av till exempel naturgas och olja och bidrar till omställningen mot det fossilfria samhället vi måste ha i framtiden. 

Läs om färdplanen för fossilfri uppvärmning

Prisdialogen ­– öppen diskussion kring fjärrvärmepriset

HEM är sedan många år en del av Prisdialogen, ett forum där vi varje år tillsammans med er kunder öppet diskuterar fjärrvärmepriset utifrån de förutsättningar som råder. En stabil prisutveckling är vår ambition och målsättning. Du som kund kan lita på att vi håller det vi lovar. Att sätta ett fjärrvärmepris för kommande år som båda parter förstår och anser rimligt är målet men också att ge realistiska indikationer även för de nästkommande två åren, allt för att undvika obehagliga överraskningar. På prisdialogen.se kan du läsa mer om hur dessa möten går till.

Utvinner värme genom avfallsförbränning och biobränslen

Fjärrvärmen i Halmstad kommer främst från vårt kraftvärmeverk på Kristinehed och från Oceanen nere i hamnen. Här utvinner vi värme genom avfallsförbränning respektive biobränslen. Genom samarbete med lokala företag får vi också spillvärme som nu blir en extra resurs i stället för att släppas ut till kråkorna. Med ny teknik och lösningar ska ännu mer spillvärme kunna tas till vara kommande år.

Beräkningar för klimatavtryck

Att fjärrvärmen bidrar till att minska vårt klimatavtryck vet vi genom olika beräkningar. Den mest använda modellen är GGP, Greenhouse Gas Protocol som visar olika uppvärmningsformers klimatpåverkan i alla led från transporter och entreprenörer till förbränning och undvikna utsläpp och deponi. Här kan du läsa mer om våra miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla.

Våra medarbetare kan hjälpa dig att se över hur din fastighet och ditt företag påverkar vårt klimat och även hjälpa dig att på olika vis effektivisera din energianvändning så att du sparar tid, pengar och klimatet. Du kan göra mycket för att påverka energianvändningen i positiv riktning. 

Läs om energitjänsteavtal

Färdplan för fossilfri uppvärmning

HEM står sedan 2018 bakom Energiföretagens Färdplan för fossilfri uppvärmning, som är en del av Fossilfritt Sveriges arbete. Färdplan fossilfri uppvärmning tar sin utgångspunkt i Sveriges klimatmål om att Sverige inte ska ha några territoriella utsläpp av växthusgaser år 2045. Läs mer om vårt åtagande för Färdplan fossilfri uppvärmning.