HMS laddas av solsken från Skedalahed

Med start 2019 har det Halmstadbaserade företaget HMS Networks köpt närproducerad solel från vår solcellsanläggning på Skedalahed. Här berättar HMS om varför valet föll sig naturligt på lokalproducerad solenergi.

HMS Networks arbetar med industriell kommunikation och industriell IoT och har sitt huvudkontor på Stationsgatan i Halmstad. HMS har sedan många år arbetat aktivt med hållbarhet och har haft förnybar energi i sina ledningar sedan 2012.

– När vi valde HEM som elleverantör 2017 fortsatte vi givetvis med det. Redan då diskuterades om vi kunde få del av solenergin från Skedalahed. När Martin Winckler på HEM kontaktade oss i slutet av 2018 och undrade om vi fortfarande var intresserade av solenergin blev vi eld och lågor, berättar Ken Gullberg, Global Supply Controller på HMS och fortsätter.

Vi vill givetvis stödja lokala företags strävan mot att kunna erbjuda hållbara alternativ. Kan vi dessutom skapa en ökad visibilitet och efterfrågan, med en utbyggd/förbättrad lokal solcellpark, är det ännu bättre, säger Gullberg.Ken Gullberg

Ken Gullberg

Global Supply Controller

HMS är mycket nöjda över sitt val av solenergi från HEM - ett intressant alternativ till vattenkraft att alltjämt uppfylla sitt mål av 100% förnybar energi inom affärsenheten.

– Vi ger HEM en grön tumme upp! fortsätter Ken Gullberg.

Målet: 100% förnybar energi i koncernen

HMS jobbar aktivt med att utveckla miljösmarta lösningar och sprida sitt hållbarhetstänk såväl lokalt som globalt.

– Vi använder 100% förnybar el till affärsenheten i Halmstad varav 40% är från solenergi, och resterande del är från andra förnybara energikällor, berättar Katarina Lekander, Quality and Sustainability Manager på HMS.

– En väsentlig hållbarhetsaspekt för HMS och våra intressenter är koldioxidutsläpp. Vi har därför som mål inom koncernen att minska vår klimatpåverkan genom att öka till 100% förnybar energi även i de andra stora affärsenheterna i koncernen. 
I dagsläget ligger vi på 85% förnyelsebar energi, vilket är en bra siffra. Men vi vill bli ännu bättre, säger Lekander.

Fjärrstyrda lösningar för en hållbar värld 

Den industriella marknaden genomgår just nu en stor förändring där hållbarhet är en trend som driver utvecklingen. Fler och fler kunder vänder sig till oss för att minska energiförbrukningen och serviceresorna då vi erbjuder smarta, hållbara produkter och tjänster som hjälper dem att bli mer hållbara.

Vårt engagemang i långsiktiga hållbarhetsinsatser syftar till att inte bara uppfylla våra kunders krav utan även driva hållbarhetsfrågor i vår bransch, avslutar Lekander.

Verksamhet
Industriell kommunikation och IoT

Grundat
1988 med huvudkontor i Halmstad

Anställda
Över 600 personer

Kontor
16 länder

Stora marknader
Tyskland, USA, Japan

Tjänster från HEM
Elhandel

Solenergi från Skedalahed

Solceller

Solceller

HEM arbetar dagligen med hållbara energi- och miljölösningar runt om i Halmstad. Solceller är för många ett viktigt och logiskt steg. Vill du veta mer? Låt HEM vara din guide genom hela processen, från strategi till idé och färdig lösning. 

Tjäna pengar på elproduktion

Tjäna pengar på er elproduktion

Som företagare har ni ofta tillräckligt med yta för att installera en solcellsanläggning som inte bara gör er mer självförsörjande, utan som också gör det möjligt för er att tjäna pengar på elproduktionen. Stora ytor ger stora möjligheter som solenergiproducent! 

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision: En enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon.