Avfall

På Kristinehedsverket kan ditt företag lämna avfall. Ditt avfall vägs i vår vågstation och därefter tar vi hand om det på bästa och mest miljösmarta sätt.

Våra återvinningscentraler

Varmt välkommen till våra fyra återvinningscentraler runt om i Halmstad kommun. Här kan du lämna ditt gamla kylskåp som slutat fungera, virke som är murket, målarfärg, däck med mera. Under respektive central kan du läsa mer om vad du kan lämna där samt se våra öppettider.

ÅVC-besök Företag

Inför ditt ÅVC besök för dig som är företagare

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till våra återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och ha ett registrerat företagskort. Företag kan lämna samma avfall som privatpersoner, med undantag för farligt avfall.

Vi hjälper dig

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!

Lämna dina uppgifter   Kontakta oss

Nya avfallsregler företag - event mat

Nya avfallsregler för företag

Den 1 januari 2024 kommer nya nationella insamlingsregler som berör både företag och hushåll med syfte att öka återvinningen och minska matsvinnet. Då är alla verksamheter, livsmedelsbutiker och hushåll, skyldiga att sortera biologiskt avfall för sig och alla förpackningar för sig till återvinning.

Vågkort Kristinehedsverket

Med ett Vågkort kan du själv registrera dina vägningar vid varje besök och vi kopplar naturligtvis kortet till ert befintliga kundnummer så att faktureringen går smidigt.

Hyr en container

Är du mitt uppe i en renovering, eller är det dags att rensa ut källaren? Vi erbjuder ett stort utbud av containrar som du kan hyra av oss. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt typ av container!

ÅVC-besök Företag

Inför ditt ÅVC besök för dig som är företagare

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till våra återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och ha ett registrerat företagskort. Företag kan lämna samma avfall som privatpersoner, med undantag för farligt avfall.

Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling

Genom att erbjuda dina kunder fastighetsnära insamling, en service som innebär att dina hyresgäster kan sortera soporna på plats vid fastigheten, sparar du både tid och pengar. Det är högre avgifter på att lämna avfall till förbränning än till återvinning. Dessutom sparar du på vår miljö!