Avtal och Priser

År 2022 gjordes en uppdatering av vår prismodell. Anledningen till justeringen är att vår tidigare modell haft svårt att hantera extremt milda vintrar likt 2019/2020.

För att komma till bukt med detta och för att ni som fjärrvärmekunder ska känna en ökad trygghet när det kommer till er värmekostnad har vi ändrat beräkningen för vår prismodell. Det vi har gjort rent teoretiskt är att vi sänkt temperaturen där effekten bestäms från -16 till -8 vilket kommer ge en stabil kostnadsutveckling över tid.

Priser 2024

Period Pris
Vinter (jan-mar, dec) 75,25 öre/kWh
Vår/höst (apr, maj, okt, nov) 35 öre/kWh
Sommar (jun-sep) 22 öre/kWh

Effektpriset är 650 kr/kW. 

Priser 2023

Period Pris
Vinter (jan-mar, dec) 72 öre/kWh
Vår/höst (apr, maj, okt, nov) 35 öre/kWh
Sommar (jun-sep) 22 öre/kWh
Prismodell skog fjärrvärme

Vår prismodell för fjärrvärme består av två delar: en energidel och en effektdel.

Effektdelen avser hur mycket värme och varmvatten fastigheten behöver som mest under en kall dag. Detta pris baseras på hur mycket värmekapacitet vi behöver ha i vår anläggning för varje kund. Fastighetens effektbehov baseras som huvudregel på mätdata från vardagar under perioden 1 oktober–30 april, när utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet revideras varje år. Effektpriset är 650 kr/kW. 

Energidel: Avser fastighetens förbrukning, det vill säga antal kilowattimmar som går åt. Priset speglar våra produktionskostnader och är därför olika under året. Samtliga priser är exkl. moms.

Trygghetsavtal

Trygghetsavtal - er värmeförsäkring

Ett trygghetsavtal för er fjärrvärme är som en värmeförsäkring med extra allt. Om olyckan, mot förmodan, skulle vara framme behöver ni aldrig stå ensamma - vi hjälper er. Finns det saker ni kan göra för att minska er energiförbrukning så lovar vi att föreslå dem.

Fjärrkontrollen - jämför fjärrvärme

Fjärrkontrollen - för flerfamiljshus

Vill du jämföra fjärrvärmekostnaden i ditt flerfamiljshus med andra uppvärmningsformer? Då har vi en enkelt lösning, verktyget Fjärrkontrollen.

Prisdialogen

Prisdialogen

Vi är med i Prisdialogen som är ett branschsamarbete för prövning av prisändringar på fjärrvärme. Prisdialogen ger dig som kund en möjlighet att vara med i diskussionen kring priset via din intresseorganisation.