Vindkraft.jpg

Varför stiger elpriset?

Vad är det som händer med elpriset? Elpriset har det senaste året stigit och i perioder nått rekordnivåer, vilket du som har rörligt pris på ditt elavtal säkert har märkt. Men varför går elpriset upp så kraftigt just nu? Vi bad vår elhandlare Jesper Wendel förklara.

Elpriset påverkas, enkelt uttryckt, av en hel rad olika faktorer. Just nu råkar många faktorer sammanfalla vilket får elpriset att stiga. Kriget i Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland har gjort att Ryssland stängt leveranserna av gas till Europa. Det produceras generellt sett en mindre mängd kärnkraft och dessutom stannade Ringhals 4 för en tid sedan efter en olyckshändelse och beräknas inte vara i drift förrän 1 februari 2023. Väder och vind har också betydelse. Blåser det dåligt och regnar lite får det också konsekvenser på priset.

Råvarupriser är också generellt högre än tidigare och det påverkar också elpriset.

-Man kan alltså säga att alla de faktorer som kan påverka elpriset också gör precis det på en och samma gång, förklarar Jesper Wendel.

Sverige är indelat i fyra elområden. Vi i Halmstad tillhör elområde fyra som har de allra högsta elpriserna. Orsaken till det är att vi här söderut har en låg elproduktion i kombination med ett stort behov av el. Alltså råder en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Du kan läsa mer om de fyra elområdena i Sverige på Energimarknads byråns webbplats.

Vem bestämmer elpriset?

Elpriset styrs av den nämnda tillgång och efterfrågan på el och på det svenska stamnätets förmåga att transportera el över landet. Mest el produceras norrut, men behovet av el är ofta störst söderut. Olika typer av elproduktion kostar också olika mycket så beroende på vilken produktion som kan användas vid olika tider på året så blir priset högre eller lägre. Till exempel är vind och vatten billigare än kärnkraft, men om det blåser lite eller om det är lite vatten i magasinen behövs det mer kärnkraft för att möta elbehovet och då ökar priset.

Priset bestäms på den nordiska elbörsen Nordpool med så kallad marginalprissättning. Det betyder att det är elproduktionen som används vid just den tid då efterfrågan stiger och priset sätts som avgör priset. Händer det vid en tidpunkt då den dyraste elproduktionen körs för att möta efterfrågan blir priset högre. I systemet ingår också den el som importeras.

Jesper1.jpg

Som vi nämnt är det många faktorer på en och samma gång som gör att elpriset fortsätter att stiga, enligt Jesper Wendel.

Vi går nu mot vintern då temperaturerna faller och vi tillbringar mer tid inomhus och använder mer el för att värma våra bostäder. EU:s medlemsländer enades nyligen om att försöka sänka elkonsumtionen med fem procent under de tidpunkter då mest el används. Detta gör man för att avlasta elnätet och minska risken för att elen ska kopplas från och stora områden ska bli strömlösa vid specifika tidpunkter för att ”rädda” elnäten i respektive land. Det är en sådan situation som kallas effektbrist eller elbrist.

Genom att vi alla sparar på elen och sprider ut vår användning av el över dygnet så kan vi förebygga att elen kopplas från.

-Vi kan faktiskt också påverka elpriset för oss själva eftersom vi, vid mindre elkonsumtion här hemma, bidrar till att vår egen el räcker längre och att vi slipper importera dyr el från bland annat Tyskland, förklarar Jesper Wendel.

Vad gäller vädret i vinter så drömmer vi väl lite till mans om en vit kall jul, men för elpriset vore det bättre med regn och rusk och blåst och milda temperaturer. Hur tråkigt det än låter.

Element.jpg

Så här sänker du din elkostnad

Det finns faktiskt sådant du själv kan göra för att påverka din faktura genom att hålla nere din elförbrukning. Här ger vi dig sex tips på vad du kan göra för att hålla nere elkostnaden i ditt hem.

Du kan även ta kontakt med kommunens energirådgivare och få fler tips och råd om hur du kan minska din el- och energianvändning. Mer information hittar du på kommunens hemsida. 

Vad händer med din el?

Aldrig har så många haft så mycket frågor och undringar om elmarknaden, elpriserna och vad vi själva kan göra för att påverka både elsituationen och priserna.