Vindkraft.jpg

Just nu stiger elpriset – vad beror det på?

Hopp och hej, vad är det som händer med elpriset? Elpriset har den senaste tiden stigit och till och med nått nya rekordnivåer, vilket du som har rörligt pris på ditt elavtal kommer att se på din elfaktura framöver. Men varför går elpriset upp just nu? Vi bad vår krafthandlare Jesper Wendel förklara.

Elpriset påverkas, enkelt uttryckt, av en rad olika faktorer. Just nu råkar många faktorer sammanfalla vilket får elpriset att stiga. Till exempel finns det mindre mängd vatten i våra vattenmagasin, det produceras mindre andel kärnkraft, det blåser mindre än vanligt, råvarupriserna står högre än vanligt och dessutom är det just nu också högre priser på utsläppsrätter. Man kan alltså säga att alla de faktorer som kan påverka elpriset också gör precis det på en och samma gång, förklarar Jesper Wendel.

Sverige är indelat i fyra elområden. Vi i Halmstad tillhör elområde fyra som just nu har de allra högsta elpriserna. Orsaken till det är att vi här söderut har en låg elproduktion i kombination med ett stort behov av el. Alltså råder en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Du kan läsa mer om de fyra elområdena i Sverige på Energimarknads byråns webbplats.

Vem bestämmer elpriset?

Elpriset styrs av den nämnda tillgång och efterfrågan på el och på det svenska stamnätets förmåga att transportera el över landet. Mest el produceras norrut, men behovet av el är ofta störst söderut. Olika typer av elproduktion kostar också olika mycket så beroende på vilken produktion som kan användas vid olika tider på året så blir priset högre eller lägre. Till exempel är vind och vatten billigare än kärnkraft, men om det, som nu, blåser lite eller om det är lite vatten i magasinen behövs det mer kärnkraft för att möta elbehovet och då ökar priset.

Priset bestäms på den nordiska elbörsen Nordpool med så kallad marginalprissättning. Det betyder att det är elproduktionen som används vid just den tid då efterfrågan stiger och priset sätts som avgör priset. Händer det vid en tidpunkt då den dyraste elproduktionen körs för att möta efterfrågan blir priset högre. I systemet ingår också den el som importeras.

Jesper1.jpg

Vad är det som påverkar mitt elpris just nu?

Som vi nämnt är det många faktorer på en och samma gång som gör att elpriset fortsätter att stiga, enligt Jesper Wendel. Vädret spelar stor roll. Det har blåst mindre än vanligt vilket gör att (den billigare) vindkraften producerar mindre energi än vanligt. Det har också varit kallare än normalt under vintern och i våras vilket lett till en ökad användningen av el för uppvärmning. Detta har i sin tur tagit på vattenreserven i våra vattenmagasin och fått priset att stiga.

När vänder det?

Troligtvis kommer det osäkra prisläget att hålla i sig fram till februari. Januari ser ut att ge högtryck över Centraleuropa med kallt och torrt väder. Sådant vinterväder är inte speciellt positivt för våra elpriser. I februari och mars säger väderprognosen att vi ska få rejält milt och blött väder i norra Europa vilket förhoppningsvis kan få både rörliga och fasta priser att sjunka och börja bli mer stabila än vad vi upplever just nu.

Element.jpg

Så här sänker du din elkostnad

Det finns faktiskt sådant du själv kan göra för att påverka din faktura genom att hålla nere din elförbrukning. Här ger vi dig sex tips på vad du kan göra för att hålla nere elkostnaden i ditt hem.

Du kan även ta kontakt med kommunens energirådgivare och få fler tips och råd om hur du kan minska din el- och energianvändning. Mer information hittar du på kommunens hemsida. 

Har du frågor?

Slå oss en signal eller chatta med oss så hjälper vi dig!