BA1_8926-1_HEM.jpg

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision - en enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon. I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om alla våra initiativ.

För att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i kommunen arbetar vi, tillsammans med en rad andra aktörer, aktivt med både miljö- och arbetsmiljöfrågor. Om detta kan du läsa mer om i våra Riktlinjer för miljö och arbetsmiljö.

Men hållbarhet är så mycket mer och vi vill verkligen bidra till Halmstad och Halmstadborna på riktigt. I vår Hållbarhetsredovisning har vi samlat ett axplock av det arbete som vi har gjort för att bidra under året som har gått. 

Vår hållbarhetsredovisning

Här kan du ta del av våra senaste Hållbarhetsredovisningar i sin helhet. Du kan även se ett urval av de aktiviter och projekt som vi gjort under året - Exempel från 2019.

 

VD:s ord - Med fortsatt sikte på en hållbar framtid

Utifrån vår affärsidé om att med närhet och kompetens erbjuda attraktiva och hållbara energi- och miljölösningar regionalt med hjärtat i Halmstad fortsätter vi att utvecklas. Vi verkar i en bransch som har stora möjligheter att göra skillnad, och det vill vi göra.

Vår vision är en enkel och miljösmart vardag.

Våra värderingar som grund 
Våra värderingar handlar om omtanke, engagemang, ansvar och öppenhet och
är grunden för hur vi styr verksamheten.

För oss är arbetet med leveranssäkerhet, lönsamhet, arbetsmiljö och miljö en förutsättning för att lyckas.

Vi har organisationen och kompetensen att möta kundernas krav på hållbara energilösningar och ökade krav på utsortering av avfall. Men detta är inget vi kan göra på egen hand. Samarbeten med kunder, leverantörer och andra partners är en förutsättning för utveckling i rätt riktning.

/Monica Karlsson, VD på HEM 

Våra prioriterade globala mål 2020:


Utbildning 44.png

8 Villkor.png

11 Städer.png


6 Rentvatten_Rityta 1.png

9 Induistri.png

12.png


7 Energi.png

10 Minskad.png

13 klimat.png


Världens länder har beslutat om en gemensam agenda för att tillsammans uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar
utveckling. Den innehåller 17 övergripande mål och vi har valt att koppla innehållet i vår hållbarhetsredovisning till 9 av dessa
mål – De mål vi har störst möjlighet att kunna påverka!