Vitsippor.jpg

Miljövärden fjärrvärme & fjärrkyla

Vi på HEM arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan. Tack vare fjärrvärmen och fjärrkylan, som båda är förnybara alternativ, bidrar vi till vårt långsiktiga mål - ett hållbart Halmstad idag och i morgon.

Tack vare fjärrvärmen kan vi se till att värma upp vår hemstad med energi som annars skulle gått till spillo. Vi använder nämligen till största del avfall och spillvärme från industrin som bränsle för att göra fjärrvärme. På så sätt hjälper vi till att undvika utsläpp av den starka växthusgasen metan som annars uppkommer när avfall deponeras. 

Fjärrkylan är ett annat förnybart alternativ som ger er svalka på kontoret eller kyla i er tillverkningsprocess och är dessutom ett bra val för miljön på flera sätt. Fjärrkylan bidrar nämligen till minskad energianvändning, minskad klimatpåverkan och mindre buller. 

Våra miljövärden

För att ta fram klimatpåverkan, som vår fjärrvärme och fjärrkyla ger upphov till, används ett bokföringsperspektiv enligt riktlinjer från Värmemarknadskommittén, VMK. VMK består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige.

Denna metod används för att beräkna miljövärden som kan jämföras med värden framtagna från andra perioder (till exempel år för år) eller för liknande verksamheter.

2022 års siffror

   Klimatpåverkan
(g CO2-ekv/kWh)
 Energiomvandling
(g C02-ekv/kWh)
Transport och produktion av bränslen (g C02-ekv/kWh)
Fjärrvärme 84,5 81,6 2,8
Förnybar fjärrvärme 6,8 2,4 4,4
Förnybar fjärrkyla 3,1 1,1 2,0

 

Bränslemix Fjärrvärme

Typ av bränsle Andel Ursprungsland
Avfall 63,9% Sverige, Storbritannien, Tyskland, Norge, Polen
Restprodukter från skogsindustrin 17,2 % Sverige
Biolja 1 % Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Taiwan, Indonesien, Ecuador, Spanien, Belgien, Ungern, Egypten, Argentina, Iran
Biogas 0,2% Danmark, Nederländerna, Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien, Norge, Portugal, Slovenien, Uruguay 

 

Bränslemix 2022

Miljöklassning av byggnad

Om ni vill certifiera era fastigheter med någon av de miljöcertifieringar som finns på marknaden, så har vi sammanställt de siffror ni behöver för att er ansökan ska bli så smidig som möjligt. Med medvetna val kopplat till er fastighet, exempelvis förnybar fjärrvärme, så har ni goda förutsättningar att miljöklassa er fastighet. 

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 1500 byggnader certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.

Miljöbyggnad baseras på svenska byggregler och svensk byggpraxis. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Systemet används för både nyproducerade och befintliga byggnader och ger en samlad bedömning av energi, inomhusmiljö och material. Resultatet blir betyg silver eller guld. 

Här hittar du vår bränslemix för Miljöbyggnad: Förnybar fjärrvärme - Bränslemix 2022

 

shutterstock_1171924339.jpg

Välj förnybar fjärrvärme

Fjärrvärme är alltid ett bra alternativ men ni kan även välja förnybar fjärrvärme som produceras med förnybara bränslen. Den förnybara fjärrvärmen kommer från vårt kraftvärmeverk Oceanen där vi använder flis och biogas som bränsle samt industriell spillvärme från Höganäsverket för att producera fjärrvärme. Det är ett extra bra val för dig som ligger i framkamt i ert miljö- och  hållbarhetsarbete. 

Ta kontakt med oss om du vill veta mer!

Vill du veta mer?

Har du frågor och vill veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig!