Forpackningar.jpg

Nya avfallsregler för företag

Den 1 januari 2024 kommer nya nationella insamlingsregler som berör både företag och hushåll med syfte att öka återvinningen och minska matsvinnet. Då är alla verksamheter, livsmedelsbutiker och hushåll, skyldiga att sortera biologiskt avfall för sig och alla förpackningar för sig till återvinning.

Att återvinna olika material, mat och biologiskt nedbrytbara produkter sparar planetens resurser. Därför måste alla hjälpas åt för att öka återvinningen i samhället.

För dig som företagare innebär de nya reglerna att du måste se till att alla förpackningar i din verksamhet återvinns och att förpackningar som innehåller matavfall töms på plats. Maten och förpackningarna sorteras var för sig och skickas till återvinning. Har du inte möjlighet att tömma och sortera i egen lokal kan du ta hjälp av någon entreprenör som gör detta i godkänd anläggning.

Även event och servering

Som företagare ska du sortera ut papper och kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, plastflaskor och metallburkar för retursystem, trä samt övrigt förpackningsmaterial.

Brodpase.jpg

De nya lagarna omfattar även dig som arrangerar publika event eller har servering med sittplatser där kunder får mat och dryck i engångsförpackningar. I de fallen ska kunderna kunna sortera förpackningarna på plats i olika fraktioner för återvinning. Food trucks och take away-försäljning behöver inte erbjuda kunderna samma sorteringsmöjligheter.

Dispens från skyldigheten att sortera söks hos kommunens tillsynsmyndighet som också ska se till att de nya lagarna efterlevs ute i verksamheterna.

Råd och tips

Det här kan vara mycket att ta in på en gång och det kommer att krävas en del av er för att få allt att fungera som lagstiftarna tänkt sig. Vi på HEM lovar att uppdatera er kontinuerligt om de nya reglerna. Vi finns också här och kan hjälpa er med tips och råd samt kärl, containrar och liknande lösningar som underlättar källsortering och insamling ute hos er. Ert matavfall kan bli ett värdefullt komplement som slurry till biogas- och biogödselproduktion.

Ni vet väl att ni med företagskort till ÅVC även kan lämna förpackningar på våra fyra återvinningscentraler.  

Ytterligare information

Vill ni ha mer information har Naturvårdsverket samlat mycket nytt om de nya reglerna för dig med företag. Läs gärna mer om vad som förväntas av er från och med nästa år i länkarna:

Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se)  

Krav på separat insamling av bioavfall (naturvardsverket.se)