Så fungerar fjärrkylan

Ett svalt kontor eller sjukhusbesök på årets varmaste dagar? Ja, då kan fjärrkylan se till att vi njuter av ett svalt och skönt inomhusklimat. Men hur fungerar fjärrkylan egentligen?

Vi lånar kyla från vattnet i Nissan samt överskottsenergi, för att kyla stora mängder vatten som pumpas runt i vårt fjärrkylenät under Halmstad ut till våra kunder. Det är mer effektivt än att varje fastighet ska producera sin egen kyla. 

Vår kollega Joakim på HEM, berättar mer om hur fjärrkylan fungerar.

Joakim

6°C-gradigt vatten i fjärrkylenätet

Kylan levereras som 6°C-gradigt vatten i ledningar, som bildar ett fjärrkylenät under marken, precis som fjärrvärmen. Ni har en värmeväxlare i er fastighet som nyttjar det kalla vattnet för att få in kyla till er verksamhet. Från er och tillbaka till oss får vi sedan vatten som håller ca 16°C, som vi då tar hem och kyler ner till 6°C igen.

En del av våra kunder nöjer sig med högre kyltemperaturer än 6°C, då exempelvis kylan används till kondensorkylning. Vi har då möjlighet att anpassa temperaturerna efter behov.

Så fungerar fjärrkyla

Kyla även under varma dagar 

Under sommarmånaderna, när vattnet i Nissan är för varmt använder vi så kallade absorbtionskylmaskiner, som drivs av spillvärme för att producera kyla. För de varmaste sommardagarna har vi dessutom ett kylalager, en stor kall termos, som används för att korttidslagra kyla mellan dag och natt. Nattetid kan den tankas med hjälp av frikyla som sen töms ut under de varmaste timmarna på eftermiddagen. 

Alla tider på året är fjärrkylan mer resurs- och energieffektiv än att äga sin egen kylanläggning. Alla tillförda resurser är 100% förnybara för minsta möjliga miljöpåverkan. Fjärrkylans driftsäkerhet är mycket hög och den är en av våra viktigaste prioriteringar. Kylan måste alltid finnas till hands för såväl vårdinrättningar som processindustri.

Vi hjälper dig

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!

Lämna dina uppgifter   Kontakta oss

Miljöpåverkan fjärrvärme natur

Vilken klimatpåverkan har fjärrkylan? 

Fjärrkylan i Halmstad är 100% förnybar, med frikyla och överskottsenergi som viktigaste ingredienser. Fjärrkylan är eleffektiv och har en oöverträffad resurseffektivitet i jämförelse med egna konvertionella kompressorkylamaskiner. 

En annan miljömässig fördel med fjärrkylan är att ni inte behöver ha något köldmedium i era fastigheter. Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. De flesta köldmedier på marknaden idag har, vid läckage, negativ påverkan på atmosfären, genom ökad växthuseffekt och skador på ozonskiktet.

Skadliga köldmedier

För ett par år sedan infördes den så kallade F-gas-förordningen som i olika etapper reglerar, begränsar och förbjuder användandet av dessa skadliga köldmedier. Väljer ni att använda fjärrkyla så slipper ni ha dessa ämnen i era fastigheter och lämnar istället över ansvaret till oss på HEM. Vi har, som en del i vårt hållbarhetsarbete, en långsiktig strategi att successivt fasa ut skadliga köldmedier ur våra egna produktionsprocesser.

Flera av våra kunder har valt fjärrkyla efter att tidigare haft egna kylmaskiner och kylmedelskylare. Kostsamma underhållsplaner, osäker leveranskvalitet och utrymmesbrist är vanliga skäl till att våra kunder väljer fjärrkyla. Miljöfördelar och att fjärrkylan dessutom ofta höjer fastighetsvärdet är andra viktiga fördelar som följer med fjärrkylan. 

Vill ni veta mer om fjärrkyla?

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!

Fler fördelar med Fjärrkyla

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision: En enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon.

Trygghetsavtal

Trygghetsavtal - er värmeförsäkring

Ett trygghetsavtal för er fjärrvärme är som en värmeförsäkring med extra allt. Om olyckan, mot förmodan, skulle vara framme behöver ni aldrig stå ensamma - vi hjälper er. Finns det saker ni kan göra för att minska er energiförbrukning så lovar vi att föreslå dem.

Miljövärden fjärrvärme & fjärrkyla

Miljövärden fjärrvärme & fjärrkyla

Vi på HEM arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan. Tack vare fjärrvärmen och fjärrkylan, som båda är förnybara alternativ, bidrar vi till vårt långsiktiga mål - ett hållbart Halmstad idag och i morgon.