Anslutningsavgifter - Företag

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Här hittar du anslutningsavgifter och avgifter för servisändring. Samtliga priser på sidan anges exklusive moms och avser anslutning för uttag av el. Registreringsdatum för godkänd föranmälan avgör vilken periods prislista som tillämpas. Avgift enligt skriftlig offert gäller under angiven giltighetstid.

2024

Nyanslutning lågspänning (0,4 kV)

För anslutningar debiteras i normalfallet en schabloniserad anslutningsavgift enligt tabellen nedan med tillägg för eventuella merkostnader som exempelvis sprängning och tjältining. Offert lämnas i övriga fall.

Avgiften förutsätter att du svarar för grävning och förläggning av rör inom tomt till av oss på HEM Nät anvisad plats.

Anslutningsavgift

Avstånd (fågelvägen) till närmaste kabelskåp eller nätstation med tillräcklig kapacitet för anslutningen.

Servissäkring 0 - 200 meter 201 - 600 meter Anslutningsavgift enligt kolumn till vänster (0 – 200 meter) med tillägg enligt nedan för del som överstiger 200 meter
16 A - 25 A 40 000 kr 342 kr/meter
35 A 51 700 kr 450 kr/meter
50 A 63 400 kr 450 kr/meter
63 A 73 500 kr 450 kr/meter
80 A 86 800 kr 450 kr/meter
100 A 102 400 kr 720 kr/meter
125 A 121 900 kr 720 kr/meter
160 A 149 200 kr 720 kr/meter
200 A 180 400 kr 1 260 kr/meter
250 A 24 400 kr + 780 kr/A 1 260 kr/meter + 450 kr/meter för varje extra samförlagd kabel.
     

Nyanslutning högspänning (10 kV)

Vid nyanslutning till HEM Näts distributionsnät erlägger högspänningskunder i normalfallet en anslutningsavgift om 90 000 kr för anslutning till högspänningsnätet samt 470 kr för varje kW ansluten effekt med följande eventuella tillägg:

  • 200 meter serviskabel, schaktning, återställning och eventuell asfaltering ingår. Kostnader över 200 meter debiteras.
  • Övriga merkostnader debiteras som ett tillägg på anslutningsavgiften exempelvis sprängning och tjältining.

Avgiften förutsätter att du svarar för grävning och förläggning av rör inom egen tomt till av oss på HEM Nät anvisad plats.

Utökning

  • Vid utökning av anslutning betalas mellanskillnaden mellan respektive anslutningsavgift enligt avgift för nyanslutning.
  • Ändring till trefasanslutning, från enfas- eller tvåfasanslutning, där servisledningen behöver bytas debiteras med 6 000 kr exklusive moms.

Tillfällig anslutning

Behöver du ström under byggtiden eller annan elanslutning under en begränsad tid kan du genom din elinstallatör beställa en tillfällig anslutning av oss. Begränsad tid innebär max 1 år, vid behov av längre anslutningstider krävs medgivande från oss på HEM Nät innan tillkoppling.

Avgift för tillfällig anslutning debiteras enligt tabellen nedan. Med tillägg för eventuella merkostnader, exempelvis bomkörningar.

Servissäkring

Avgift tillfällig anslutning

16 A - 25 A 3 300 kr
35 A - 63 A 5 500 kr
80 A - Verklig kostnad, dock lägst 5 500 kr


Priserna förutsätter att anslutningen kan göras i befintligt nät utan att förstärkningar krävs.

Servisändring (max 63A)

Flytt av fasadskåp/flytt av mätare till fasadskåp

Pris 5 000 kr

Förutsättningar: Kundens elinstallatör ska ha grävt ned rör där HEM anvisat (till ny anslutningspunkt). Skåp ska vara uppsatt eller eventuellt sättas upp under tiden HEM skarvar. Priset gäller vid kabellängder <25 meter. För längre sträckor tillkommer 40 kr/meter.

Ny anslutning vid rivning - nytt hus byggs på tomten

Alternativ 1: Byggström (tillfällig elanslutning) i mellantiden

Del 1: Frånkoppling av mätare samt uppsättning av byggström inför rivning.
Pris:

- 16-25 A 3 300 kr
- 35-63 A 5 500 kr

Förutsättningar: Kunden elinstallatör ska frilägga vår kabel vid tomtgräns. HEM skarvar kabeln och tillkopplar byggström (den gamla kabeln blir därmed spänningslös).

Del 2: Anslutning av ny anläggning efter rivning av tidigare anläggning.
Pris 5 000 kronor

Förutsättningar: Kundens elinstallatör ska inför anslutningen av det nya huset ha grävt ned rör där HEM anvisat (till ny anslutningspunkt). Skåp ska vara uppsatt eller eventuellt sättas upp under tiden HEM skarvar. HEM förlägger ny kabel, skarvar och tillkopplar mätare. Priset gäller vid kabellängder <25 meter. För längre sträckor tillkommer 40 kronor/meter.

Alternativ 2: Endast utflyttning av fasadskåp till tillfällig stolpplacering, inga skarvar

Pris 1 000 kronor

Förutsättningar: HEM frånkopplar. Kundens elinstallatör ska själv flytta ut fasadskåpet (under HEM:s överinseende). Kundens elinstallatör ska inför anslutningen av det nya huset skicka ny färdiganmälan till HEM. HEM tillkopplar efter att kundens elinstallatör själv (under HEM:s överinseende) har flyttat fasadskåpet till den nya placeringen.

Obs! Detta förfarande är endast möjligt om befintlig kabellängd är tillräcklig. Ska fasadskåpet sitta på annan plats där det krävs skarvning av kabeln får kund beställa ”Anslutning av ny anläggning efter rivning av tidigare anläggning” (5 000 kronor).

Elavgifter och villkor företag - kvinna vid vindkraftsverkspark

Avgifter och villkor - Företag

Vi på HEM Nät följer inte strömmen - vi leder den. Här hittar du aktuella avgifter och villkor för HEM Nät AB:s elnätstjänster.

Kvinna vid dator som tittar på sin mobil

Våra elavtal

Vill du ha full kontroll och förutsägbarhet vad gäller verksamhetens elpriser? Eller påverkar elprisets eventuella svängningar väldigt lite på den produkt eller tjänst din verksamhet erbjuder.

Vi hjälper dig!

Har du frågor och vill veta mer om fjärrvärme, energieffektivisering, fjärrkyla, el, laddlösningar eller solcellspaneler? Kontakta någon av oss så hjälper vi dig!