För dig som är elinstallatör

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Här hittar du samlad information som kan vara bra för dig som är elinstallatör och verksam inom vårt nätområde.

Installatörswebben

Utse en person på ert företag som är ansvarig för ert företagskonto. Den personen får behörighet och möjlighet att lägga till och ta bort användare hos er i Installatörswebben.

Registrera dig!

Du hittar mer information om Installatörswebben och hur du gör din för- och färdiganmälan via webben och ser status på ditt ärende med mera. 

Vem ansvarar för vad?

Vi har tagit fram tillämpningsbestämmelser för att tydliggöra ansvar- och rollfördelning vid ett installationsarbete. Vår bransch växer mer än någonsin, och allt fler aktörer blir delaktiga, vilket innebär att vikten av att vi alla har korrekt information ökar. 

 Allmän information

Permanenta anslutningar

Vid anslutning av mindre effektkrävande anläggningar max 25 A (exempelvis villor) i områden där det finns elnät utbyggt med kabelskåp och matarkablar samt serviskabel framdragen till tomtgräns behöver vi en komplett beställning senast fyra veckor före anslutning.

Vid anslutning av mer effektkrävande anläggningar eller vid anslutningar i områden där elnätet inte är utbyggt med kabelskåp och matarkablar behöver vi en komplett beställning minst sex månader före anslutning, då elnätet kan behöva förstärkas eller byggas ut.

Mätning med strömtransformatorer ska uppföras enligt SS 437 01 02 i samråd med teknisk kundtjänst hos oss på HEM Nät. Detta ska ske innan installation. Vid permanenta anläggningar tillhandahåller vi strömtransformatorer, kopplingsplint och elmätare. Strömtransformatorer och kablage mellan strömtransformatorer och kopplingsplint ska monteras av elinstallatören.

Elinstallatör ska genom föranmälan ange vilken servissäkring beställaren önskar få anslutningen dimensionerad för. Situationsplan med markerad anslutningspunkt ska bifogas.

Installationsmedgivande skickas till installatör och kund, med datum då vi tidigast kan tillkoppla anläggningen. Färdiganmälan ska vara oss tillhanda minst fem arbetsdagar innan tidigaste tillkopplingsdatum. I annat fall kan arbetet komma att flyttas fram.

Tillfälliga anläggningar

Färdiganmälan ska vara oss tillhanda senast fem arbetsdagar före tillkoppling önskas, inlämningsdagen ej inräknad. Vid större och speciella anläggningar gäller motsvarande tidsramar som vid permanenta anslutningar.

Serviskabel ska finnas till mätarskåpet och vara dimensionerad för det strömuttag som önskas, dock minst 4G10 mm2 Cu. Mätarskåpet ska också vara försett med jordfelsbrytare för uttag till och med 63A. Svensk standard SS 437 01 02 ska följas.

Ny rutin - Snabbare handläggning med foton

För att underlätta för dig som är elinstallatör och snabba på handläggningstiden har vi en ny rutin för kontroll av anläggningen. Genom att du skickar in foton tillsammans med din färdiganmälan, kan vi snabbare ta beslut om godkännande. 

Logga in   Så här gör du

Snabbare handläggning av elinstallatörer med foto och mobil

Vi hjälper dig!

Har du frågor och vill veta mer om fjärrvärme, energieffektivisering, fjärrkyla, el, laddlösningar eller solcellspaneler? Kontakta någon av oss så hjälper vi dig!

Ladda elbil som tjänst

Laddning som tjänst

Laddning som tjänst är ett helhetserbjudande som gör det enkelt och bekvämt för våra kunder att ställa om till elektrifierade fordon. Du behöver inte tänka på svängningar på elmarknaden, teknikval, kundtjänst, reinvesteringsbehov, hur användarna ska betala, vilka lagkrav som kommer i framtiden m.m. Vi på HEM hjälper dig med helheten!

Tjäna pengar på elproduktion

Tjäna pengar på er elproduktion

Som företagare har ni ofta tillräckligt med yta för att installera en solcellsanläggning som inte bara gör er mer självförsörjande, utan som också gör det möjligt för er att tjäna pengar på elproduktionen. Stora ytor ger stora möjligheter som solenergiproducent!