Grön påse för dig som bor i villa

Bor du i villa använder du den gröna påsen till allt ditt matavfall som uppstår i hemmet.

Du som bor i villa sorterar ditt matavfall i en grön påse, som du sedan slänger i din soptunna. Matavfall är det som blir kvar på skärbrädan när du lagat mat och det som blir kvar på tallriken när du ätit.

Kameran hittar din gröna påse!

Här i Halmstad använder vi optisk sortering för att sortera ut ditt matavfall. Din gröna påse med matavfall sorteras ut från övrigt hushållsavfall med hjälp av kameror.

Bara mat, tack!

Matavfallet går vidare till biologisk behandling och blir till fossilfritt bränsle åt bilar och bussar samt biogödsel till lantbruket. De gröna plastpåsarna förbränns och blir till el och fjärrvärme. Därför är det enormt viktigt att du endast lägger matavfall, och inget annat, i de gröna påsarna.

Har du slut på gröna påsar? Rullar med gröna påsar finns i de flesta matbutikerna samt på våra återvinningscentraler.

Gröna Påsen Sortering
Gröna påsen kamera

Så här gör du steg för steg:

1. Sortera ut maten

I den gröna påsen slänger du all mat som blir kvar på skärbrädan när du lagat din mat och det som blir kvar på tallriken efter du ätit.

2. Knyt påsen ordentligt

När påsen är full eller du haft den i några dagar, har den gjort sitt. Knyt påsen med en dubbelknut.

3. Släng i brun soptunna

Matavfallspåsen slänger du i den bruna soptunnan som står där du slänger dina vanliga sopor.

Hämtdagar soptömning

I Halmstads kommun är det vi på HEM som ansvarar för sophämtningen. Vi arbetar för dig och vår gemensamma miljö. Sophämtningen är aldrig så aktuell som när den uteblir. Vår ambition är därför att minimera antalet avvikande hämtdagar. Vi tycker, precis som du, att det bara ska funka.

Avfallstaxa

Renhållningstaxan i Halmstads kommun består av en grundavgift och en rörlig avgift som du betalar för att vi tar hand om ditt avfall, hemma och på återvinningscentralen.

Förbered din sophämtning

För att sophämtningen här i Halmstad ska fungera finns det några tips och regler som är bra att känna till för dig. Här har vi samlat allt du behöver för att enkelt bidra till en smidig och hållbar sophämtning i Halmstads kommun.