Så här ser vi dig

Alla som befinner sig i trafiken måste ha koll på sin omgivning – och sig själv. Vi som sitter bakom ratten på en sopbil måste uppmärksamma dig som trafikant. Och du som är trafikant måste beakta sopbilar och tänka på att de har blinda zoner där vi inte kan se dig.

För oss är trafikolyckor otänkbart. Därför är våra sopbilar utrustade med speglar, sensorer och kameror bakifrån. Men fortfarande kan blindzonsensorer inte skydda dig till 100 procent. För oss som kör sopbil blir faran ännu mer påtaglig i bostadsmiljöer, som inte är skapade för modern sophantering. Vägar kan korsa cykel- och gångbanor. Det kan vara väldigt trångt. Och det kan finnas saker i närmiljön som skymmer sikten för föraren. Då är det extra viktigt att du som befinner dig i sopbilens närhet uppmärksammar dig för föraren.

Hur gör jag det?

  • Stanna när du ser sopbilen
  • Ta ögonkontakt med föraren
  • Vinka till föraren och bekräfta att hen ser dig
säker sophämtning - illustration på sopbil på övergångsställe

Säker sophämtning

Alla bostadsområden i kommunen är inte optimerade för oss som tar hand om sophämtningen. På vissa ställen är infrastrukturen så gammal att det är svårt att komma fram. Och på andra ställen måste vi parkera långt bort och dra sopkärlen till sopbilen för att kunna tömma dem. Men det svåraste är att sitta bakom ratten och ha dålig sikt. Och samtidigt veta att det finns människor i närheten.

Tre snabba om säker sophämtning

Att säkerheten och tryggheten kring sophanteringen är hög är det absolut viktigaste för oss på HEM. I flera av kommunens bostadsområden finns det dock stora problem som uppmärksammats av både HEM-anställda, kunder och Halmstads kommun. Vi ställde några snabba frågor till vår transportchef Håkan Tångring.

Förbered din sophämtning

För att sophämtningen här i Halmstad ska fungera finns det några tips och regler som är bra att känna till för dig. Här har vi samlat allt du behöver för att enkelt bidra till en smidig och hållbar sophämtning i Halmstads kommun.