Producera din egen el

Av oss som elnätsbolag, HEM Nät AB, får du en ersättning för att inmatningen avlastar elnätet.

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Du som producerar din egen el har möjlighet att få ersättning både från din elhandelsleverantör, som du själv väljer, samt via ditt elnätsbolag. Här har vi samlat information för dig som bor inom HEM:s elnätsområde och den ersättning du får av oss när du producerar din egen el.

Du som producerar egen el, från vind eller solceller, med en maximal effekt om 43,5 kW och en säkringsnivå om 63 Ampere, är vad vi kallar för en mikroproducent. När du ansluter dig till HEM:s elnät så får du ersättning för det energiöverskott som du producerar. 

Vi erbjuder dig

Av oss som elnätsbolag, HEM Nät AB, får du en ersättning för att inmatningen avlastar elnätet. För att få betalt för själva elenergin behöver du ha ett avtal med ett elhandelsföretag om försäljning av din överskottsel som du väljer på egen hand.

Se vår sida Avgifter och villkor för vilken ersättning du kan få.

Hur gör jag för att bli mikroproducent?

 • Kontrollera om din tänkta anläggning behöver bygglov.
 • Produktionsanläggningen måste vara CE-märkt.
 • Inmatningen på elnätet får inte överstiga en effekt på 43,5 kW.
 • Abonnemanget får inte vara större än 63 A.
 • Inmatning på elnätet ska ske i samma punkt som ni tar ut på elnätet.
 • Skyddsinställningar ska följa SS-EN 50438.
 • Brytaren för produktionsanläggningen ska gå att blockera i öppet läge.
 • Skyltning ”Elkopplare för produktionsanläggning” ska sättas upp vid brytare för produktionsanläggningen och den skall finnas lätt tillgänglig för nätägaren.
 • Du behöver anlita en behörig elinstallatör som sköter installationen av produktionsanläggningen. Anläggningen ska installeras som en fast installation.
 • Följande dokument behöver skickas in till oss på HEM Nät, din elinstallatör hjälper dig:
 • När vi mottagit all dokumentation och allt är i sin ordning skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör och en bekräftelse till dig.
 • Du behöver teckna ett avtal med ett elhandelsföretag som köper den el som du matar in på elnätet.
 • När installationen är färdigställd anmäler elinstallatören detta till oss på HEM Nät och vi kopplar om mätaren så att den mäter elen som du matar in på elnätet.
 • Klart! Du är nu en mikroproducent.

Anslutningsavgifter - Privat

Här hittar du anslutningsavgifter och avgifter för servisändring för dig som är privatperson. Samtliga priser på sidan anges inklusive moms och avser anslutning för uttag av el. Registreringsdatum för godkänd föranmälan avgör vilken periods prislista som tillämpas. Avgift enligt skriftlig offert gäller under angiven giltighetstid.

halmstad natt

Din elmätare

Du som bor i vårt elnät har en elmätare i ditt hem som är fjärravläst. Det innebär att vi kan läsa av den automatiskt och att du betalar för din faktiska förbrukning. För att avläsningen ska fungera måste din huvudströmbrytare vara påslagen och huvudsäkringarna iskruvade.

Anslutning till elnätet

I Halmstads tätort är det HEM Nät som äger och ansvarar för elnätet. Bygger du nytt eller behöver en tillfällig anslutning ska du därför vända dig till oss.