tre snabba om sophämtning

Så här ser vi dig

Alla som befinner sig i trafiken måste ha koll på sin omgivning – och sig själv. Vi som sitter bakom ratten på en sopbil måste uppmärksamma dig som trafikant. Och du som är trafikant måste beakta sopbilar och tänka på att de har blinda zoner där vi inte kan se dig.

Den blinda zonen för säker sophämtning

För oss är trafikolyckor otänkbart. Därför är våra sopbilar utrustade med speglar, sensorer och kameror bakifrån. Men fortfarande kan blindzonsensorer inte skydda dig till 100 procent. För oss som kör sopbil blir faran ännu mer påtaglig i bostadsmiljöer, som inte är skapade för modern sophantering. Vägar kan korsa cykel- och gångbanor. Det kan vara väldigt trångt. Och det kan finnas saker i närmiljön som skymmer sikten för föraren. Då är det extra viktigt att du som befinner dig i sopbilens närhet uppmärksammar dig för föraren.

Hur gör jag det?

  • Stanna när du ser sopbilen
  • Ta ögonkontakt med föraren
  • Vinka till föraren och bekräfta att hen ser dig