Inför ditt besök på återvinningscentralen

För att ditt besök ska gå så smidigt som möjligt har vi samlat information inför ditt besök här.

Besök någon av våra återvinningscentraler för att lämna ditt grovavfall och farliga avfall. För att ditt besök ska gå så smidigt som möjligt har vi samlat information inför ditt besök här.

Avfallstyper

På våra återvinningscentraler kan du lämna exempelvis vitvaror som kyl och frys, elektronik, wellpapp, metallskot, gips, däck, trädgårdsavfall som ris och grenar och saker som kan få ett nytt liv genom återbruk m.m. Vad du kan lämna vart ser du på sidan för respektive återvinningscentral. 

Avfall som vi inte tar emot:

  • Explosiver, exempelvis fyrverkerier, sprängämnen och ammunition. (Kontakta Polisen 114 14)
  • Mediciner och kanyler som du lämnar till apoteken. 
  • Asbest och eternit. Se nedan för mer information.

Tips inför ditt besök

  • Har du barn med dig? Tänk på olycksrisken, låt barnen stanna i bilen!
  • Var uppmärksam på trafiken inne på återvinningscentralen och visa hänsyn till övriga trafikanter.
  • Om du använder släp när du transporterar avfallet så var noga med att samtliga grindar är stängda när du förflyttar dig mellan fraktionerna.
  • Tänk på att det inte är tillåtet att ta med sig saker från återvinningscentralen.
  • Det är inte lätt för personalen att veta om du som kund ska räknas som ett företag eller som en privatperson. Därför frågar vi alltid dig som kund om du kommer med mycket avfall!
  • Du besöker vår återvinningscentral genom att scanna ditt körkort.
  • Saknar du körkort? Kom ihåg att du då behöver beställa ett ÅVC-kort för att komma in på återvinningscentralen.

Kan jag lämna fallfrukt

Ja, du kan lämna din fallfrukt på våra återvinningscentraler på Flygstaden och Villmanstand.

Vart kan jag lämna asbest och eternit?

Hushåll i Halmstad kan kostnadsfritt lämna in asbest och eternit på Ragn Sells mottagningsanläggning på Metallvägen 2 i Halmstad. Varje besök måste bokas minst 24 timmar före inlämning via HEM:s kundservice på telefon 035-190 190.

Asbest är ett farligt avfall som kräver speciell hantering vid transport. Asbesten ska paketeras så att det inte dammar och därför viras in i plastsäck/byggplast med tjocklek på minst 0,2 millimeter. Paketet tejpas tätt så att inte fiberdamm kan läcka ut.

Läs mer om vad asbest är och Arbetsmiljöverkets rekommendationer kring hur du hanterar asbest på bästa sätt.

Får jag lämna osorterat avfall?

Nej, på återvinningscentralerna kan du bara lämna sorterat avfall.

Hur gör jag med mitt farliga avfall?

Försök alltid att förvara dina farliga avfall i originalförpackningen och förpacka avfallet väl. Var noga med att inte blanda olika typer av farligt avfall samt att märka förpackningen med aktuellt innehåll.

Om du är osäker på vad avfallet innehåller skriv gärna ett frågetecken på förpackningen och informera vår personal på återvinningscentralen. Du lämnar ditt förpackade avfall på Farliga baren på våra centraler Villmansstrand och Flygstaden och i vår mobila insamling för övriga centraler. 

Matolja/frityrolja tas emot från hushållen i 2-liters transparenta och märkta behållare.

Max 10 liter spillolja.

Kan jag hyra en container för grovavfall?

Ja, det kan hyra en container av oss på HEM. Läs mer om vilka olika typer av containrar som du kan hyra eller kontakta vår kundservice så berättar vi mer, 035-190 190.

Kan mitt byggmaterial återanvändas?

Byggåtervinningen tar gärna emot begagnat byggmaterial i fint skick. Det kan vara bland annat tegel, plattor, kakel, fönster, dörrar, skåp, bänkar, sanitetsporslin, beslag, gångjärn och elektriskt material.

Du hittar Byggåtervinningen i Fyllinge, vägg i vägg med vår återvinningscentral Villmanstrand - läs mer om Byggåtervinningen.

Kostar det något att lämna avfall på en återvinningscentral?

Nej, som privatperson har du redan betalat ditt besök genom din avfallstaxa och har därmed 15 kostnadsfria besök per år. Du är välkommen att göra fler besök än dina 15 besök men betalar då 200 kr /gång via faktura eller swish.

För företag och organisationer gäller andra regler och därför måste dessa betala för de flesta avfall som lämnas. Mer information hittar du på vår företags-sida.

Kostar det något ifall en hantverkare jag anlitat kastar mitt avfall?

Ja, företagare får betala för de flesta typer av avfall som lämnas. På vår företagssida kan du läsa mer.

Vilka aktörer för återbruk finns på återvinningscentralerna?

HEM har ett samarbete med Haldahuset och har en återbrukscontainer där du kan lämna in saker för detta ändamål på Flygstaden. Även på Villmanstrand finns en container för inlämning. Dessutom ligger byggåtervinningen granne med vår återvinningscentral på Villmanstrand.

Vad gäller för företag på återvinningscentralerna?

Företag, verksamheter, föreningar och lantbrukare är välkomna till våra återvinningscentraler och kan lämna grovavfall med fordon som väger max 3,5 ton, dvs fordonskombinationer som får köras med B-kort är tillåtna.

Det är förbjudet att köra in med traktorer på våra återvinningcentraler på grund av säkerhetsskäl.

Besök vår företagssida för mer information.

Våra återvinningscentraler

Varmt välkommen till våra fyra återvinningscentraler runt om i Halmstad kommun. Här kan du lämna ditt gamla kylskåp som slutat fungera, virke som är murket, målarfärg, däck med mera. Under respektive central kan du läsa mer om vad du kan lämna där samt se våra öppettider.

ÅVC besökskort

Beställa ÅVC-kort

Varje hushåll i Halmstads kommun har 15 fria besök på våra återvinningscentraler - varje år. Är du folkbokförd i Halmstads kommun behöver du inte göra någonting. Allt är redan klart om du har ett körkort. För att komma in scannar du nämligen ditt körkort - smidigt va? 

Så här gör du för att besöka våra ÅVC:er

I Halmstad har vi inpasseringssystem på våra återvinningscentraler. Besöken, 15 per år och hushåll, är kopplade till folkbokföringen så att alla boende på samma adress kan komma in med eget körkort utan att behöva registrera sig. Vi erbjuder också besök från andra än bara kommuninvånare med enkel betalning till självkostnadspris. Läs här hur systemet fungerar för dig.