Återvinningsstationen

Här återvinner du förpackningar och tidningar. Din återvunna förpackning kan bli en ny.

Felanmälan ÅVS

Fullt eller skräpigt på din återvinningsstation? Meddela oss om stationen behöver städas eller tömmas.

Felanmälan

Sortera rätt

Osäker på hur du sorterar nagellacket, kaviartuben eller smörpaketet? På sopor.nu hittar du svaren på dina frågor.

Sopor.nu

Våra återvinningsstationer

Den 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över insamlingsansvaret för hushållens förpackningar. Det innebär, bland annat, att vi på HEM tar över ansvaret för alla återvinningsstationer i Halmstads kommun.

Återvinn för en friskare planet

Ditt uppdrag är att sortera och lämna dina använda förpackningar till återvinning. Det kan låta som en liten insats, men den är väldigt viktig. Vårt uppdrag är att samla in dina förpackningar så att de kan användas igen.

Vi konsumerar allt mer och handlar mer på nätet. Ju fler varor, desto mer förpackningar. Närmare bestämt cirka 430 kilo per person och år. Därför behöver vi alla hjälpas åt för att se till att förpackningarna samlas in och återvinns.

Tack för att du återvinner!

Vad är en återvinningsstation? ...och hur skiljer den sig från en återvinningscentral?

Återvinningsstationen (ÅVS) är endast till för hushållens förpackningar och tidningar. Här kan du lämna förpackningar av plast, papper, glas och metall samt tidningar. I vissa fall finns det även en batteriholk där du kan lämna uttjänta batterier av mindre storlek.

Återvinningsstationer är obemannade och är oftast placerade på allmänna platser, där människor rör sig. Stationerna ska vara tillgängliga även för dem som inte har bil.

Återvinningscentralen (ÅVC) är bemannad. I Halmstads kommun har vi 4 återvinningscentraler. Här lämnar du bland annat grovavfall som möbler, trädgårdsavfall, elektronik, vitvaror, leksaker och porslin. Även farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. På återvinningscentralen kan du också lämna stora emballage som inte går in behållarna på återvinningsstationen.

Vill du ha hjälp med att sortera rätt sak på rätt plats kan du besöka Sopor.nu

4Y6A7184.jpg

Klimatvinster

Minskad energiförbrukning
Att tillverka en aluminiumförpackning av återvunnen metall kräver 95 procent mindre energi jämfört med framställning av ny aluminium.

Mindre utsläpp
Utsläppen minskar när fler förpackningar lämnas till återvinning, istället för att förbrännas.

Mindre behov av ny fossil råvara
När återvunnen råvara används till nya förpackningar, sparas dessutom den stora mängd energi som behövs för att utvinna fossil råvara.