BA2_9270-1_HEM.jpg

Priser - Avfallstaxa

Renhållningstaxan i Halmstads kommun består av en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgift 2020

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av kommunens fem återvinningscentraler, planering och information. 

Typ av hus Avgift
Småhus 1-2 bostäder helår 1 326 kr
Småhus 1-2 bostäder fritidshus 1 061 kr
Flerbostadshus helår 1 061 kr

Rörlig avgift

Denna del kan du som kund påverka genom val av hämtningsintervall, storlek på din soptunna och dragmeter (meter som vi tar betalt för när vi drar fram soptunnan åt dig på dagen för din sophämtning):

Soptunna Hustyp Intervall Avgift
190 liter Småhus Varannan vecka 1 258 kr
370 liter Småhus Varannan vecka 2 958 kr

 

Extra tömning

Har du fullt i tunnan och är i behov av en extra tömning? Det löser vi! En extra tömning kostar 200 kronor och du beställer den genom att kontakta vår kundservice.

 

Fritidshus

Den fasta avgiften för fritidshus är i år 1 061 kronor. Den rörliga avgiften beror på soptunnans storlek och hur ofta den töms