Avfallstaxa

Renhållningstaxan i Halmstads kommun består av en grundavgift och en rörlig avgift som du betalar för att vi tar hand om ditt avfall, hemma och på återvinningscentralen.

2024

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av kommunens fyra återvinningscentraler, planering och information. 

Typ av hus Avgift (2023)
Småhus 1-2 bostäder helår 1 476 kr (1 419 kr)
Flerbostadshus helår* 1 159 kr (1 114 kr)
Fritidshus helår* 1 179 kr (1 133 kr)

*Det tillkommer en rörlig avgift som beror på soptunnans storlek och hur ofta den töms. Du hittar samtliga priser i avfallstaxan.

Hämtningsavgift/rörlig avgift - Småhus

Denna del kan du som kund påverka genom val av hämtningsintervall, storlek på din soptunna och dragmeter (meter som vi tar betalt för när vi drar fram soptunnan åt dig på dagen för din sophämtning):

Soptunna Hustyp Intervall Avgift
(2023)
190 liter Småhus Var 14:e dag 1 374 kr (1 347 kr)
370 liter Småhus Var 14:e dag  3 233 kr (3 170 kr)
Del i gemensam soptunna* Småhus Var 14:e dag 711 kr (697 kr)

*Enbart för gemensamhetsanläggningar. Volymen är baserad på max. 190L/hushåll för del i gemensamhetslösning. Förutsättningen är att flera hushåll delar kärl och att en lämplig uppställningsplats finns tillgänglig i området.

Extra tömning

Har du fullt i tunnan och är i behov av en extra tömning? Det löser vi! En extra tömning kostar från 200 kr och du beställer den genom att kontakta vår kundservice.

Förbered din sophämtning

För att sophämtningen här i Halmstad ska fungera finns det några tips och regler som är bra att känna till för dig. Här har vi samlat allt du behöver för att enkelt bidra till en smidig och hållbar sophämtning i Halmstads kommun.

Hämtdagar soptömning

I Halmstads kommun är det vi på HEM som ansvarar för sophämtningen. Vi arbetar för dig och vår gemensamma miljö. Sophämtningen är aldrig så aktuell som när den uteblir. Vår ambition är därför att minimera antalet avvikande hämtdagar. Vi tycker, precis som du, att det bara ska funka.

Alla sopor i påse

Alla sopor som slängs i soptunnan måste först läggas i en knuten soppåse. En självklarhet för många, men tyvärr är det vanligt att prylar och annat löst skräp slängs direkt i soptunnorna.