BA2_9270-1_HEM.jpg

Priser - Avfallstaxa

Renhållningstaxan i Halmstads kommun består av en grundavgift och en hämtningsavgift, en avgift du får betala för att vi tar hand om ditt avfall.

2022

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av kommunens fyra återvinningscentraler, planering och information. 

Typ av hus Avgift     (2021)
Småhus 1-2 bostäder helår 1 391 kr   (1 339 kr)
Flerbostadshus helår* 1 092 kr  (1 071 kr)
Fritidshus helår* 1 111 kr   (1 071 kr)

*Det tillkommer en rörlig avgift som beror på soptunnans storlek och hur ofta den töms. Du hittar samtliga priser i avfallstaxan.

Hämtningsavgift - Småhus 

Denna del kan du som kund påverka genom val av hämtningsintervall, storlek på din soptunna och dragmeter (meter som vi tar betalt för när vi drar fram soptunnan åt dig på dagen för din sophämtning):

Soptunna Hustyp Intervall Avgift      (2021)
190 liter Småhus Var 14:e dag  1 308 kr (1 270 kr)
370 liter Småhus Var 14:e dag  3 078 kr (2 988 kr)
Del i gemensam soptunna* Småhus Var 14:e dag 677 kr (1 061 kr)

*Enbart för gemensamhetsanläggningar. Volymen är baserad på max. 190L/hushåll för del i gemensamhetslösning. Förutsättningen är att flera hushåll delar kärl och att en lämplig uppställningsplats finns tillgänglig i området.


Extra tömning

Har du fullt i tunnan och är i behov av en extra tömning? Det löser vi! En extra tömning kostar från 200 kr och du beställer den genom att kontakta vår kundservice.