BA2_9270-1_HEM.jpg

Priser - Avfallstaxa 2021

Renhållningstaxan i Halmstads kommun består av en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av kommunens fem återvinningscentraler, planering och information. 

Typ av hus Avgift
Småhus 1-2 bostäder helår 1 339 kr
Flerbostadshus helår 1 071 kr

Hämtningsavgift

Denna del kan du som kund påverka genom val av hämtningsintervall, storlek på din soptunna och dragmeter (meter som vi tar betalt för när vi drar fram soptunnan åt dig på dagen för din sophämtning):

Soptunna Hustyp Intervall Avgift
190 liter Småhus Varannan vecka 1 270 kr
370 liter Småhus Varannan vecka 2 988 kr


Extra tömning

Har du fullt i tunnan och är i behov av en extra tömning? Det löser vi! En extra tömning kostar från 200 kronor och du beställer den genom att kontakta vår kundservice.

Fritidshus

Den fasta avgiften för fritidshus är i år 1 071 kronor. Den rörliga avgiften beror på soptunnans storlek och hur ofta den töms. Du hittar samtliga priser i avfallstaxan.