Säker sophämtning

Alla bostadsområden i kommunen är inte optimerade för oss som tar hand om sophämtningen. På vissa ställen är infrastrukturen så gammal att det är svårt att komma fram. Och på andra ställen måste vi parkera långt bort och dra sopkärlen till sopbilen för att kunna tömma dem. Men det svåraste är att sitta bakom ratten och ha dålig sikt. Och samtidigt veta att det finns människor i närheten.

För att skapa en säker sophämtning och bra arbetsmiljö ser vi just nu över kommunens områden, våra rutiner och vilka möjligheter som finns.

Kommer detta att påverka mig?

I dagsläget kan vi inte svara på det. Just nu utreder vi i vilka av kommunens områden det finns problem som behöver lösas. I takt med att vi går igenom områdena kommer vi att kontakta de hushåll som berörs. Om du är ett av dessa kommer vi att kontakta dig för att se om vi gemensamt kan hitta en lösning som fungerar för alla parter.

För en säker sophämtning

säker sophämtning - sopbil bakifrån

Lagar och regler

Säkerheten och arbetsmiljön kring sophämtning är tydligt reglerad. Exempelvis klassar Arbetsmiljöverket...

Möt Manuel, en av våra sophämtare

Möt Annica, trafikmiljöingenjör på kommunen

Möt vår transportchef Håkan

Säker sophämtning - backkamera

Vi håller oss uppdaterade.

För att minimera alla säkerhetsrisker är våra sopbilar utrustade med de absolut senaste säkerhetstekniska lösningarna. Allt från dubbla backspeglar och akustiska backningsvarnare till optisk varning och backkameror. Och för att hålla oss själva ajour har alla anställda relevant utbildning.

Få koll på blindzonen

Få koll på blindzonen

Vi satsar stort på säkerheten. Men hur avancerade säkerhetssystem våra sopbilar än har finns det alltid ytor kring bilen som man inte kan se från förarhytten. Och när man rör sig i trafiken är det viktigt att man både är medveten om sig själv och alla fordon har ”blindzoner”.

Hämtdagar soptömning

I Halmstads kommun är det vi på HEM som ansvarar för sophämtningen. Vi arbetar för dig och vår gemensamma miljö. Sophämtningen är aldrig så aktuell som när den uteblir. Vår ambition är därför att minimera antalet avvikande hämtdagar. Vi tycker, precis som du, att det bara ska funka.

Förbered din sophämtning

För att sophämtningen här i Halmstad ska fungera finns det några tips och regler som är bra att känna till för dig. Här har vi samlat allt du behöver för att enkelt bidra till en smidig och hållbar sophämtning i Halmstads kommun.

Alla sopor i påse

Alla sopor som slängs i soptunnan måste först läggas i en knuten soppåse. En självklarhet för många, men tyvärr är det vanligt att prylar och annat löst skräp slängs direkt i soptunnorna.