Flicka_odlar.jpg

Vi tar hand om ditt trädgårdsavfall

Med en trädgårdstunna för ditt trädgårdsavfall blir det både enkelt och miljösmart och du kan ägna mer tid åt att njuta i trädgården. Beställ din trädgårdstunna idag!

Så här fungerar det

Släng ditt trädgårdsavfall, som gräsklipp, mossa och löv, i en separat tunna. Vi kommer sedan och tömmer din trädgårdstunna varannan vecka och ser till att ditt trädgårdsavfall blir till matjord. 

Storlek:  190 liter eller 370 liter
Period: Mars - november
(start: vecka 12-13, slut: vecka 46-47) 
Tömning: Var 14:e dag 
Pris: 190 l tunna: 963 kr/år
370 l tunna: 1 286 kr/år 

Vad kan jag slänga i trädgårdstunnan? 

I tunnan lägger du komposterbart trädgårdsavfall som till exempel: 

  • Gräsklipp
  • Ogräs
  • Ris och småkvistar
  • Nedklippta buskar eller häckklipp
  • Rester från skörd och grönsaksblast
  • Löv

Lägg ditt trädgårdsavfall löst direkt i tunnan, inte förpackat i platspåsar. 

När tömmer ni min tunna?

Din trädgårdstunna töms av en speciell bil och alltså inte samtidigt som din vanliga soptunna. Därför kan din tömningsdag bli en annan än för din vanliga soptunna. Kontakta oss via chatten eller slå oss en signal om du vill veta när vi tömmer hos dig!

Invasiva växter

Om du har så kallade invasiva växter, exempelvis vresros eller blomsterlumpin, slänger du dem i en säck i återvinningscentralens container för brännbart avfall. Detta för att minska risken för att de invasiva växterna ska sprida sig. 

 

Beställ din trädgårdstunna

Storlek på tunnan*
Gör ett val
Personen med det givna personnumret kunde inte hittas.

Vi tar hand om ditt trädgårdsavfall!

Kom igång och bli av med ditt trädgårdsavfall enkelt och smidigt med en egen trädgårdstunna!

Priser

190 liters tunna: 963 kr
370 liters tunna: 1 286 kr