Anslutning till elnätet

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

I Halmstads tätort är det HEM Nät som äger och ansvarar för elnätet. Bygger du nytt eller behöver en tillfällig anslutning ska du därför vända dig till oss.

För att ditt hus ska kunna anslutas till vårt elnät behöver din elinstallatör anmäla det till oss via en så kallad föranmälan. Här är några punkter som kan vara viktiga att ha med sig:

  • Ange alltid på föranmälan när anläggningen beräknas vara klar för tillkoppling annars kan vi inte planera in när anslutningen ska utföras.
  • Vid anslutning av mindre effektkrävande anläggningar (tex villor med max 25 A) i områden där det finns elnät utbyggt behöver vi en komplett beställning senast fyra veckor före anslutning.
  • Vid anslutning av mer effektkrävande anläggningar eller vid anslutningar i områden där elnätet inte är utbyggt behöver vi få in föranmälan sex månader före anslutning.
  • Du som kund ansvarar själv för grävning och förläggning av rör inom egen tomt. Röret ska ha gul färg, invändig slät yta samt vara försedd med dragtråd och vara förlagd på minst 0,35 meters djup. Tveka inte att höra av dig med frågor.
  • När elinstallationen i anläggningen är färdigställd anmäler din elinstallatör detta till oss via en så kallad färdiganmälan. Om anläggningen uppfyller ställda krav kan vi ansluta och montera elmätaren inom fem arbetsdagar.
Elinstallatör ivd elanläggning

Tips!

Kontakta en behörig elinstallatör om du vill göra ändringar i din elanslutning. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du söka på behöriga elföretag som kan hjälpa dig! 

Kolla elföretaget

Elkablar i marken

Kolla innan du gräver!

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns. Den görs på ledningskollen.se.

Gå till ledningskollen.se

Tänk på att!

Glöm inte att meddela ditt elhandelsföretag om du vill ha rätt pris från första dag. I annat fall riskerar du att få ett anvisningsavtal, med ett så kallat tillsvidarepris, som ofta är mycket dyrare än vad det behöver vara.

Tillfällig anslutning

Om du behöver ström under viss tid (om du exempelvis bygger) kan vi ansluta dig tillfälligt till vårt elnät. Du behöver hjälp av en elinstallatör för att kunna göra en beställning, men när den väl är gjord arbetar vi för att du ska ha ström på plats inom 5 arbetsdagar. En tillfällig anslutning får du ha som längst i 1 år. Behöver du ha den längre måste vi få veta det innan anslutningen görs.

Det finns en mängd regler och direktiv som vi vill att du följer vid en anslutning men oftast har din elinstallatör koll. Är det något du undrar över får du gärna slå oss en signal, 035-190 190.

Så här ansluts du tillfälligt till elnätet: 

  • Vi som elnätsföretag i ditt område har ensamrätt och skyldighet att ansluta dig.
  • Ta kontakt med en elinstallatör i god tid. Elinstallatören monterar sedan ett byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som du behöver och beställer sedan elanslutningen från oss på HEM Nät genom en så kallad föranmälan.
  • Vi monterar elmätare och ansluter byggskåpet.
  • Det tillfälliga abonnemanget avslutas genom en anmälan till oss på HEM Nät.

Anslutningsavgifter - Privat

Här hittar du anslutningsavgifter och avgifter för servisändring för dig som är privatperson. Samtliga priser på sidan anges inklusive moms och avser anslutning för uttag av el. Registreringsdatum för godkänd föranmälan avgör vilken periods prislista som tillämpas. Avgift enligt skriftlig offert gäller under angiven giltighetstid.

Solceller på industritak

Paus för nyanslutning av större solanläggningar

På grund av kapacitetsbrist i regionnätet i södra Sverige kan HEM i nuläget inte ansluta nya produktionsanläggningar i vårt lokala nät. Regionätsägaren E.ON genomför en utredning som förväntas vara klar i början av nästa år vilken ska visa mer i detalj hur situationen ser ut för hela södra Halland och vilka åtgärder som behöver göras både på kort och lång sikt. Beroende på vad utredningen visar ska HEM och övriga aktörer i området därefter kunna ge svar på vad som kan anslutas på kort eller längre sikt.

Producera din egen el

Du som producerar din egen el har möjlighet att få ersättning både från din elhandelsleverantör, som du själv väljer, samt via ditt elnätsbolag. Här har vi samlat information för dig som bor inom HEM:s elnätsområde och den ersättning du får av oss när du producerar din egen el.