Producera din egen el

Du som producerar din egen el har möjlighet att få ersättning både från din elhandelsleverantör, som du själv väljer, samt via ditt elnätsbolag. Här har vi samlat information för dig som bor inom HEM:s elnätsområde och den ersättning du får av oss när du producerar din egen el.

Du som producerar egen el, från vind eller solceller, med en maximal effekt om 43,5 kW och en säkringsnivå om 63 Ampere, är vad vi kallar för en mikroproducent. När du ansluter dig till HEM:s elnät så får du ersättning för det energiöverskott som du producerar. 

Vi erbjuder dig

Vi betalar dig som mikroproducent 5 öre/kWh och gör mätningar varje timme för både det du skickar in på nätet och det du förbrukar. 

Av oss som elnätsbolag, HEM Nät AB, får du en ersättning för att inmatningen avlastar elnätet. För att få betalt för själva elenergin behöver du ha ett avtal med ett elhandelsföretag om försäljning av din överskottsel som du väljer på egen hand. 

 

Informationen på denna sida är från HEM Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Hur gör jag för att bli mikroproducent?

 • Kontrollera om din tänkta anläggning behöver bygglov.
 • Produktionsanläggningen måste vara CE-märkt.
 • Inmatningen på elnätet får inte överstiga en effekt på 43,5 kW.
 • Du måste ta ut mer el än vad du matar in på elnätet under ett kalenderår.
 • Abonnemanget får inte vara större än 63 A.
 • Inmatning på elnätet ska ske i samma punkt som ni tar ut på elnätet.
 • Skyddsinställningar ska följa SS-EN 50438.
 • Brytaren för produktionsanläggningen ska gå att blockera i öppet läge.
 • Skyltning ”Elkopplare för produktionsanläggning” ska sättas upp vid brytare för produktionsanläggningen och den skall finnas lätt tillgänglig för nätägaren.
 • Du behöver anlita en behörig elinstallatör som sköter installationen av produktionsanläggningen. Anläggningen ska installeras som en fast installation.
 • Följande dokument behöver skickas in till oss på HEM Nät, din elinstallatör hjälper dig:
  - En föranmälan.
  - En anmälan om Mikroproduktion av el.
  - Installationsritningar (kopplingsschema) över anläggningen.
  - Produktdatablad ska skickas in (gärna digitalt).
 • När vi mottagit all dokumentation och allt är i sin ordning skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör och en bekräftelse till dig.
 • Du behöver teckna ett avtal med ett elhandelsföretag som köper den el som du matar in på elnätet.
 • När installationen är färdigställd anmäler elinstallatören detta till oss på HEM Nät och vi kopplar om mätaren så att den mäter elen som du matar in på elnätet.
 • Klart! Du är nu en mikroproducent.