ChargeNode_BRF_The_Village.jpg

Nu skapar vi fler laddmöjlighter under 2024

Nästa år ska HEM installera 246 nya laddpunkter för elbilar på kommunens mark till en kostnad av drygt 7,1 miljoner kronor. Allt med ambitionen att före 2030 nå målet om 10 000 laddplatser för elbilar runt om i Halmstad.

Som kommunägt bolag har vi på HEM de senaste åren arbetat för att realisera målen i Halmstads kommuns antagna plan för energi och klimat genom elektrifiering. Elbilar blir allt vanligare på våra gator och är en nödvändighet om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Där arbetar HEM, förutom enligt kommunens plan, även för Energibranschens egen ambitiösa ”Färdplan energi”.

Ny chans till stöd

Tillsammans med samarbetspartnern ChargeNode intensifierar vi nu arbetet med att få upp fler publika laddplatser för att snabba på omställningen till elektrifieringen i kommunen.

När Naturvårdsverket åter gjort det möjligt att ansöka om pengar för installationer öppnas nya möjligheter även för HEM. Får vi stödet beviljat ska samtliga 246 nya laddpunkter kunna vara på plats senast den siste juni nästa år.

Viktor Sundling

Viktor Sundling, affärsansvarig för eMobility på HEM, ser hur antalet elbilar ökar i snabb takt. Idag beräknar man att det finns ungefär 4400 elbilar i kommunen men år 2030 spås den siffran ha växt till hela 30 000. Något som så klart ställer helt andra krav på laddningsmöjligheter lokalt.

Planen framåt är att vi ska ha 10 000 laddpunkter i Halmstad senast 2030. Då räknar vi också med sådana som till exempel bostadsrättsföreningar och företag själva sätter upp, säger Viktor Sundling.

Lever som vi lär

Just nu har Halmstad cirka 300 publika ladduttag vilket inte räcker på långa vägar om man ska hänga med i utvecklingen på elbilsfronten. Ska Halmstad kunna leva upp till EU:s minimikrav krävs åtminstone 1 200.

På HEM har vi de senaste åren i alla fall ”levt som vi lär” och försökt föregå med gott exempel genom att kontinuerligt köpt in och bytt till elfordon i takt med att fordonsparken förnyats. Vi har parallellt med det också byggt ut laddningsmöjligheterna vid våra kontor och anläggningar för både besökare och medarbetare. Viktor Sundling understryker att det också följer den röda tråden både ur kommunal- och nationell synvinkel med Färdplan energi som något som HEM rättar sig efter och jobbar för.

Att komma ifrån fossilt och ställa om till eldrift är helt nödvändigt för allt klimatarbete, konstaterar han.

Här görs nya laddinstallationer under 2024:

Anläggning

Antal laddpunkter 

Stationsgatan  25
Torggaraget    30
Torsgatan, Skepparegatan 16
Tylösand  22
Västra Stranden 16
Getingehallen  16
Halmstad Arena  30
Stentorpshallen  16
Sturegymnasiet    14
Söndrum 16
Örjans vall 20