Linda gör HEM till en säkrare arbetsplats

För att HEM ska uppnå målet om att vara en hållbar och säker arbetsplats finns arbetsmiljösamordnare och skyddsombud på alla avdelningar. En av dem som arbetar med att driva arbetsmiljöarbetet är Linda Axelsson.

Egentligen sökte Linda Axelsson en tjänst inriktad mot miljö. Men HEM såg vilken kunskap hon hade och bestämde sig för att skräddarsy en tjänst åt henne. Nu har det gått 18 år sedan Linda började, och hon har inte ångrat sig sedan dess.
– Jag hade jobbat med företagshälsovård och arbetsmiljö på Perstorp AB och den bakgrunden passade väl in på HEM. Att de erbjöd mig en roll som verkligen passade mig gjorde att jag tackade ja, säger Linda.

Arbetsmiljö högst upp på dagordningen

Med över 20 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete vet Linda Axelsson vilka faktorer som bygger en hållbar arbetsplats. Sedan dess har HEM tagit stora kliv inom arbetsmiljö. Lindas roll har bland annat handlat om att bygga upp ett proaktivt säkerhetsarbete och att sjösätta rutiner och system för att hantera avvikelser. Den största förändringen som skett över tid är dock att inställningen till arbetsmiljö har förbättrats, menar hon.

– I dag sätter vi arbetsmiljö högst upp på dagordningen på alla våra möten. Nu får exempelvis alla medarbetare gå utbildningar inom beteendebaserat säkerhetsarbete. Vi har genomfört flera initiativ med målet att det ska vara enkelt att göra rätt, berättar Linda.

Linda Axelsson - arbetsmiljösamordnare

Det verksamhetsområde Linda ansvarar för heter produktion, där bland annat sopförbränningsanläggningen ingår. Utöver Linda finns ytterligare tre arbetsmiljösamordnare inom företaget och alla träffas regelbundet i en nätverksgrupp. Här finns möjlighet att lyfta frågor och funderingar samt fatta beslut som påverkar HEM:s övergripande arbetsmiljöarbete.

– Införandet av säkerhetsobservationer och riskaobservationer är ett tydligt exempel på ett initiativ som gjort skillnad för arbetsmiljöarbetet. All personal har även personliga mål om att rapportera in avvikelser, säger Linda.

Risker går att förhindra med förebyggande arbete

De flesta fysiska arbetsmiljöriskerna går att förhindra med hjälp av förebyggande arbete. Många risker är nämligen kopplade till det egna beteendet, berättar Linda.

– Det kan vara att inte blockera nödutgångar, att uppmärksamma om något står i vägen eller observera och åtgärda en snubbelrisk. Det har vi uppmärksammat personalen på genom olika utbildningar. Tack vare att vi prioriterat arbetsmiljön har våra medarbetare blivit bättre på att stanna upp och göra en riskanalys enligt en checklista som alla har tillgång till. Att tänka efter en extra gång före varje arbetsmoment har blivit en del av vår företagskultur.

Jobba hos oss

Vill du veta mer om hur det är att jobba på HEM? Läs mer om vår kultur, värderingar och möt några av våra kollegor och läs mer om varför de valde att börja jobba hos oss.