elhandel_hela_Halmstads_elbolag.jpg

Upp och ner för elpriset

Nu har vi haft smällkalla temperaturer den senaste veckan som lika snabbt övergått i någon plusgrad. Fluktuerande elpriser och i Frösakull uppmaningar från oss på HEM om att spara på elen eftersom kylan och obalans i elanvändningen mellan olika bostadsområden lett till snedbalans i elnätet. Vad är det som händer på elmarknaden och hur ser det ut under de kommande veckorna?

Vår elkraftshandlare Jesper Wendel följer elmarknadsläget utifrån klimat, väder och vind, gaslager i Europa och en mängd andra faktorer. Vi bad honom om en lägesbild för kommande period.

På väderfronten kan vi nog alla konstatera att det svänger rejält och det med fart. I norra Sverige uppmättes temperaturskillnader med minus 40 ena dagen för att dagen efter hamna på plus. Kylan har naturligtvis påverkat priserna eftersom vi använder mer el samtidigt som det varken är mycket nederbörd eller vind under kalla perioder.

Nick Robarth är tekniker/elektriker på HEM

Den 4 januari hade vi en rejäl pristopp på spottpris på nära sex kronor kilowatten. Nu går vi in i en vecka med mer normala temperaturer och redan i går såg vi också priserna sjunka. Nu får vi också mer nederbörd och vind innan det blir kallare igen i nästa vecka, säger Jesper Wendel.

Och ännu en köldknäpp nästa vecka kan synas på elpriserna men sedan blir det successivt mildare över lag in i februari och positivt är att det ner mot Europa och Tyskland blir mildare vilket påverkar våra priser då vi är nära sammanknutet med framför allt de tyska elpriserna.

Kärnkraften har påverkan på priserna det vet vi efter haveriet på Ringhals i vintras och nu är det Forsmark 2 som går på halv effekt på grund av ett turbinfel. Prognosen är att detta ska vara åtgärdat tidigast den 24 januari. Enligt Jesper Wendel är påverkan på grund av detta ändå inte så stor att det blir ett jätteproblem.

Kyla och mörker bidrar till en hög elanvändning och under högsta maxuttaget för året den 4 januari användes 24 929 MWh/h. Det är ändå ingenting mot rekordförbrukningen en timme 2016 då förbrukningen toppade på 26 714 MWh/h. Att se över sin elförbrukning och effektivisera där man kan är ändå ett bra råd både för den egna plånboken men också för att gemensamt hålla nere priserna och naturligtvis spara på effekten.

De viktiga gaslagren i Europa är fortfarande bra fyllda med cirka 87 procents fyllnadsgrad i förra veckan när vi nu kan räkna med cirka en och en halv månad till av riktigt vinterväder innan solen börjar titta fram och avlasta igen.

I och med kylan nästa vecka kan vi räkna med lite högre spotpriser igen för att förhoppningsvis sedan se en stabilare kurva kommande period.

jesper_glad.jpg

Många har inte vant sig vid prisläget vi har nu utan tänker på 40- 50 öre som normalläge. Det är svårt att veta om det vi nu har är det nya normala eller om det kommer att ändra sig. Vi har trots allt en oroligare omvärld som naturligtvis påverkar även de här priserna, säger Jesper Wendel.