Elfakturan - det här betalar du för

Det är inte alltid enkelt att förstå sin elfaktura. För att förenkla det hela förklarar vi här de viktigaste delarna på din faktura och vad de egentligen betyder.

Du har två olika avtal när det gäller din el. Ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger nätet där du bor (exempelvis HEM Nät AB) och ett elhandelsavtal med det företag som du väljer att köpa din el av (exempelvis HEM Energi och Miljö AB). Här förklarar vi skillnaden mellan elnät och elhandel.
 
Men vilka delar består din elfaktura av och vad är det du betalar för? 
 
 

Elnätsfaktura (HEM Nät AB)

I Halmstad kommun är det HEM Nät AB som står för majoriteten av elnätet. Elnätet ligger i elområde 4 som täcker södra delen av Sverige. På din faktura kan du se din årsförbrukning, mätarställning och den beräknade årskostnaden. Du ser tre olika delar på elfakturan som rör elnätet - fast avgift, överföringsavgift och energiskatt.

Fast avgift

Du betalar en fast avgift för att få vara ansluten till elnätet varje år och du betalar för antalet dagar som fakturan avser. Storleken på avgiften varierar beroende på var i landet du bor, samt hur stor huvudsäkring du har i ditt hem. Ett tips är att se till att inte ha en större huvudsäkring än vad du faktiskt behöver, för att inte riskera att betala mer än du borde.

Överföringsavgift

Energiskatt

Energiskatten bestäms av riksdagen och justeras årligen. Hur mycket i energiskatt du betalar beror också på var i Sverige du bor.

Elhandelsfaktura (Halmstads Energi och Miljö AB)

För dig som både bor i vårt elnätsområde och valt att köpa el från HEM får en samlad elfaktura. Din faktura kan se lite olika ut beroende på vilken avtalstyp du har valt.

Fast avgift

Oavsett vilket elavtal du valt betalar du alltid en fast årsavgift för ditt avtal. Denna avgift betalar du för att täcka de kostnader vi har i samband med elavtalet. Exempelvis för avtalshantering, portokostnader, hantering av mätaravläsning med mera.

Energiavgift

Energiavgiften är kostnaden för den el som du använder/förbrukar under den period som fakturan avser.
 

För dig med Fast elpris

För dig som valt ett avtal med Fast elpris så innebär det att priset inte kan förändras under perioden som du tecknat ditt avtal på. Ofta väljer man ett elavtal med Fast elpris för att slippa eventuella överraskningar på sin elfaktura. Du betalar helt enkelt samma pris per kWh varje månad och påverkas inte av eventuella svängningar på elbörsen.

För dig med Förvaltat elpris

För dig som valt Förvaltat elpris kommer energiavgiften att variera månad för månad. Dock kommer avgiften att vara stabilare över tid jämfört med till exempel Rörligt elpris/Mitt timpris. Detta eftersom våra förvaltare prissäkrat delar av din elförbrukning enligt förvaltningsstrategin. 

För dig med Rörligt elpris och Mitt timpris

För dig som valt Rörligt elpris/Mitt timpris så följer ditt pris per kWh prisutvecklingen på elmarknaden. När spotpriset på elbörsen (Nord Pool) förändras följer det rörliga priset med, vilket innebär att priset både kan gå upp och ner från månad till månad.
I energiavgiften ingår även kostnader för:
 
Elområdestillägg - bestäms av överföringskapaciteten i elnätet mellan de olika elområdena. Mer information hittar du hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.
 
Elcertifikatkostnad - är en lagstadgad avgift för att öka andelen el i Sverige som produceras från förnybara energikällor som sol, vind och biobränsle. Alla elhandelsbolag har en skyldighet att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders kvotpliktiga förbrukning. Kvotplikten förändras årligen och beslutas av Energimyndigheten. Utifrån inköpspriset bestämmer sedan elhandlaren vilken elcertifikatsavgift de i sin tur ska ta ut av sina kunder. Mer information hittar du hos Energimyndigheten.
 
Förnybar el – för att kunna garantera att elen vi säljer är 100% förnybar köper vi ursprungsgarantier på elmarknaden. Dessa säljs bland annat av de som producerar förnybar el eller av mäklare som sköter försäljningen åt producenter. Läs mer hos Energimyndigheten.
 
Myndighetsavgifter - Skatter och statliga avgifter som kopplas till elleveransen, till exempel balanskostnad och effektreservsavgift. Storleken på dessa avgifter beslutas av Svenska Kraftnät och inkluderas i din energiavgift. 

Påslag - för dig med Rörligt elpris och Förvaltat elpris

Påslaget täcker interna kostnader samt vinstkrav från vår ägare. 

Utöver dessa delar tillkommer även moms med 25%

Ja, vi vet att det kan vara lite rörigt. Är det fortfarande inte helt solklart vad din faktura från oss betyder eller har du frågor om ditt elavtal hos oss? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!