5 procents höjning av fjärrvärmepriset

Häromveckan genomförde HEM årets prisdialog med fastighetsägarna kring kommande års fjärrvärmepris. Premisserna inför mötet tog utgångspunkt i branschens ganska bistra läge med höga bränslepriser och förbränningsavgifter. Höjningen på 5 procent, vilket gäller majoriteten av kunder med några undantag för avtalskunder, kom därför för vissa som en lättnad att det inte blev värre.

Det är ingen hemlighet att fjärrvärmebranschen genomgått ett stålbad sedan Ryssland invaderade Ukraina och bränslepriserna sköt i höjden samtidigt som kostnaderna för att förbränna avfall också ökat och intäkterna för att ta emot och energiutvinna avfall   har inte ökat i samma omfattning som kostnaderna, och för vissa fraktioner har intäkten tom minskat. 

Fjolårets höjning av fjärrvärmepriset på 4,5 procent var HEM:s högsta höjning någonsin och redan då aviserades om ännu något högre höjningar de kommande två åren.

- Känslan på mötet blev nog ändå att höjningen inte blev så illa som man kunde befarat. Vi har varit öppna med nuläget och hur vi tänker agera kommande år för att ta oss ur den situation som vi befinner oss i ekonomiskt, förklarar Pär Mann, affärsansvarig för fjärrvärmeaffären på HEM

Pär Mann, affärschef fjärrvärme

 

Prisstabilitet viktigt

Med ökad efterfrågan på bränslen har bränslepriserna stigit och blivet ett ekonomiskt bekymmer för hela branschen just nu. Vissa bolag har tvingats till höjningar på upp emot 40 procent och snittet i riket hamnar runt cirka 10 procent, en siffra som HEM aldrig ens funderat på.

- Vi gav redan i fjol en indikation på var vi skulle behöva höja med 2024 och 2025 och vi har alltid hedrat det. Just prisstabilitet är en av våra viktigare principer. Det finns dessutom en prisändringsmodell för Prisdialogen med regler för hur allt ska gå till och det följer vi, säger Pär Mann.

Kundens alternativkostnad, kostnad för alternativa uppvärmningsformer, (konkurrensituationen) är också central i HEMs prissättning såväl som naturligtvis trycket från kostnadsutvecklingen.

Fjärrvärmeaffären är ryggraden i HEM:s verksamheter och att få hjulen att rulla för framtiden är högsta prioritet för bolaget. Många faktorer i omvärlden har man väldigt liten möjlighet att påverka, men mycket är på gång internt med sikte på framtiden.

Att arbeta med effektivisering av det egna bolaget och fjärrvärmeverksamheten är en del. Från att tidigare ha haft stora intäkter för att förbränna avfall kostar det idag stora pengar i avgifter. Det i sig har skapat incitament att jobba mer för att ännu bättre ta hand om den energi som produceras.

- När det i stort sett inte kostat något att producera energi har det inte varit läge eller funnits intresse att förändra något och ta hand om energin. Nu ser vi en stor effektiviseringspotential för att kunna leverera energi på ett ännu bättre sätt till kund i form av komfort- och processvärme, säger Pär Mann.

Koldioxidinfångning

Fjärrvärmen är dessutom så mycket mer än en uppvärmningsform. Här finns stora miljönyttor och samhällsnyttor genom att på ett kontrollerat sätt förbränna avfall som blir både värme och el i processen. Det är samhällsnytta i sig att ta om hand om avfall (som inte har någon annan avsättning) och då samtidigt bidra till att avlasta och balansera eldistributionen som värmen tas om hand är ytterligare en samhällsnytta. Kan HEM sedan inom de närmaste åren dessutom få till tekniken för att ta hand om koldioxiden, som bildas i förbränningen och som till viss del idag går ut genom skorstenarna och kostar utsläppspengar, kan fjärrvärmen, som Pär Mann säger, bli premium- premium.

- Det finns redan nu bra sätt att ta vara på koldioxiden och få initialt 0 i utsläpp men faktiskt även ett minusutsläpp om vi tar bort både den fossila koldioxiden och den biogena, det som uppstår från papper, flis och sådant.

Fjärrvärme ska även fortsättningsvis vara en del av en ansvarsfull avfallshantering och göra samhällsnytta också genom att värmen används som värme och ersätter el i uppvärmning så att elen kan användas för sådant som el bör och ska användas till.

- När vi om några år tar hand om koldioxiden från processen genom CCS, koldioxidinfångning, har vi vår premium- premium produkt och fjärrvärmen som är en bra produkt idag blir ännu bättre, säger Pär Mann.

Kunderna och HEM:s representanter enades om att det finns ett värde i att även utanför forumet för Prisdialogen mötas för dialog och informationsutbyte. HEM planerar därför att under hösten bjuda in näringsidkare till frukostmöte eller liknande för att lyfta energifrågorna ur ett bredare perspektiv.

Fördelarna med fjärrvärme

Är det dags att se över uppvärmningen där hemma eller planerar du att bygga nytt hus? Ja då lönar det sig att se över vilka alternativ som finns och vad dessa innebär innan du väljer, både för plånboken och för klimatpåverkan. Här sammanfattar vi plus och minus med fjärrvärme som uppvärmningsalternativ för ditt hus.

Kristineheds Kraftvärmeverk

Själva hjärtat i vår fjärrvärmeproduktion är kraftvärmeverket på Kristinehed. Här omvandlar vi avfall till värme, kyla och el som blir till nytta för alla våra kunder så som, sjukhus, industrier och bostäder. Eftersom vi skapar både värme och el på samma gång får vi ut runt 95 procent av energin i bränslet vi stoppar in i pannorna.

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.