Alla sopor trivs i påse

Sedan en tid tillbaka arbetar HEM för att tillsammans med alla våra kunder slippa lösa sopor i alla tunnor. Framför allt jobbar vi på att få alla hushåll att förstå varför allt som slängs i tunnan ska vara förpackat i knutna påsar. Löst avfall ställer nämligen till det både för närmiljön och sorteringen.

Sopor är ett nödvändigt ont och en följd av vår konsumtion, både nödvändig och onödig. Varje dag töms tusentals soptunnor i Halmstad. Soporna som bilarna kör in blir värme och el i kraftvärmeverket på Kristinehed eller biogas och biogödsel från utsorterat matavfall i gröna påsen.

Men för att soptömning och sortering ska funka krävs att allt som slängs i tunnan är paketerat i påse och inte slängs löst. Allt löst i soptunnan riskerar att flyga ut vid tömning och skräpa ner i naturen och på gatan hemma hos dig. Chaufförerna kan och hinner inte jaga plast, papper och annat som flyger runt vid tömning för att det legat löst. I kommunens renhållningsföreskrifter står också hushållen som ansvariga för att se till att de egna soporna läggs i en knuten påse.

Info om löst avfall

När soporna från Halmstads hushåll körs in ska de sorteras i den optiska sorteringen för att gröna matavfallspåsar ska gå åt ett håll och de brännbara soporna åt ett annat. Löst avfall blir ett problem i sorteringen eftersom det smutsar ner, hamnar fel och kan förstöra för matavfallsprocessen och dessutom förstör det själva anläggningen.

För att informera om allt det här jobbar vi på HEM sedan en tid med att kontakta hushåll där chaufförerna sett att tunnan innehåller löst avfall. Man får helt enkelt ett brev med information om att chauffören vid tömning sett att det funnits löst avfall men att man ändå tömt. Ser man även nästa gång att hushållet slängt löst får man ett brev till med påminnelse om vad som gäller. Blir det en tredje gång tömmer chauffören inte tunnan utan hushållet får själv kontakta HEM och beställa en extra tömning till egen kostnad.

Får man ett brev ska man inte känna sig utpekad eller att man gjort sig skyldig till något allvarligt brott. En hel del hushåll har fått en första information sedan vi drog igång den här informationskampanjen. Helt enkelt för att de inte tidigare känt till att allt avfall ska ligga i påse eller varför det är så. Ta därför de här breven för vad de är: en information och ett led mot att vi med gemensamma krafter får en bättre sophantering i Halmstad.

Färgade påsar

Väldigt få hushåll som fått ett första informationsbrev om löst avfall får ett uppföljningsbrev. Det behövs nämligen väldigt sällan. Bara ett litet fåtal får det tredje brevet och behöver beställa egen tömning.

Om ett par år när alla kunder ska kunna sortera ut sina förpackningar hemma i färgade påsar (på samma sätt som dagens matavfall i gröna påsen) kommer det att vara ännu viktigare att det vi slänger ligger rätt sorterat i knutna påsar för att återvinningen ska fungera.

Därför är det lika bra att vi redan nu, tillsammans, får ordning på våra soptunnor och att löst avfall hamnar där det ska vara: i en väl knuten påse i tunnan.

Vi på HEM tackar på förhand för ett gott samarbete kring detta. Har ni frågor och synpunkter är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Sorteringsguide

Att sortera rätt är inte så svårt som man kan tro – faktum är att det kan vara både enkelt och roligt. Vi vill inspirera dig att bli både ekonomi- och miljösmart på en och samma gång!

Alla sopor i påse

Alla sopor som slängs i soptunnan måste först läggas i en knuten soppåse. En självklarhet för många, men tyvärr är det vanligt att prylar och annat löst skräp slängs direkt i soptunnorna.

Sortera matavfallet du med!

Matavfallet, om insamlat, är en enorm miljövinst. Av matavfall blir det nämligen biogas och biogödsel.